Gumbo-Vainudden enskilda väg

TIEN KUNNOSTUS JA ASVALTOINTI / FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH ASVALTERING

2020-10-13

OBS! Päällystystyö Beläggningsarbete

Förbättrings- och Beläggningsarbete utföras på Vainuddsvägen
mellan Lemminkäisen temppeli och Hitåvägen på to 15.- to 22.10.2020. Vägen avstängt tidvis !!! Välj alternativ väg!
Beklagar för besväret.

Det lönar sig att reservera lite mer tid än normalt om du använder Vainuddsvägen mellan 193- 263. Tipsa din granne också 👍


Gumbo-Vainudden enskilda väg/ tiekunta


***


Tien parannus- ja päällystystyö Vainuddintiellä Lemmikäisen temppeli- Hitåntie välisellä tieosuudella to 15.- to 22.10.2020. Tie ajoittain poikki! Käytä vaihtoehtoista reittiä!
Pahoittelemme häiriötä.

MUISTA varata hieman enemmän aikaa jos asiot Vainuddintie 193- 263 välisellä alueella. Vinkkaa asiasta myös naapurillesi 👍


Gumbo-Vainudden enskilda väg/ tiekunta


KOKOUSKUTSU/ MÖTESKALLELSE

2020-07-21

KOKOUSKUTSU – Gumbo-Vainuddintien tiekunnan ylimääräinen kokous


Vainuddintien osakkaat kutsutaan ylimääräiseen tiekokoukseen, joka pidetään Hedåsenilla Hedåsintie 17, Västerskog keskiviikkona 5. elokuuta 2020 alkaen klo 18.30.

Kokouksessa käsitellään
- tien kunnostussuunnitelma kantavuusraportin perusteella
- kunnostushankkeen talous- ja rahoitussuunnitelma
- hankkeen aikataulu

Kokouksessa tehdään tarvittavat päätökset toimenpiteistä ja valtuutuksista. Lisätietoja elokuun alussa kotisivuilla www.tiekunta.fi/gumbovainudden/

Gumbostrandissa 21. heinäkuuta 2020
TIEHOITOKUNTA


*****

MÖTESKALLELSE – Gumbo-Vainudden enskilda väglag extraordinarie möte


Vainuddsvägens delägare kallas till möte onsdagen den 5 augusti 2020 kl. 18.30 i Hedåsen, Hedåsvägen 17, Västerskog.

På mötet behandlas
- färdplan för renoveringen av vägen på grund av den bärighetsmätningsrapporten
- budjet och finansieringsplan för renoveringsfärd
- tidsplanen

På mötet fattas nödvändiga beslut och auktoriseringar om dessa åtgärder. I början av augusti tilläggsinformation från hemsidor www.tiekunta.fi/gumbovainudden/

Gumbostrand den 21. juli 2020
BESTYRELSEN

TIEMAKSULASKUT VIHDOIN LÄHETETTY! VÄGAVGIFT RÄKNINGAR ÄNTLIGEN SKICKAT!

2020-05-29

Tiekunnan osakkaiden tiedot on siirretty uuteen Netwintie- palveluun. Osa tiedoista saattaa olla vanhetuneita tai puutteellisia. Osakkaat voivat kotisivujen kautta ylläpitää omia yhteys/tila/kiinteistötietoja sekä lähettää tarvittaessa hoitokunnan puheenjohtajalle viestejä. Olisi toivottavaa, että kiinteistöjen omistajat/yhteyshenkilöt laittaisivat sähköpostiosoitteensa osakastietoihin sekä päivittäisivät mahdolliset muutokset omistaja- ja käyttötiedoissa.

TIEMAKSUN ERÄPÄIVÄ 11.06.2020. Tiekokouksessa hyväksyttyyn maksuunpanotaulukkoon on korjattu 20e perusmaksu/ maksaja. Jos maksusta on kysyttävää, ota pikaisesti yhteyttä mieluiten sähköpostilla.

Hyvää kesää kaikille!

Maijo Korkeela
Tiekunnan pjVägdelägarnas uppgifter har överförts till den nya Netwintie-tjänsten. En del av informationen kan vara inaktuella eller ofullständiga. Vägdelägarna kan upprättbehålla sin egen kontakt /fastighetsinformation via hemsidan och vid behov skicka meddelanden till styrelsens ordförande. Det skulle vara önskvärt att fastighetsägare / kontaktpersoner inkluder sina e-postadresser i aktieägarinformationen och att uppdatera eventuella ändringar i ägar- och användningsinformation.

FAKTURADATUM ÄR 11.06.2020. Den debiteringslängden som godkändes vid vägstämman har korrigerats med 20e grundavgift per betalare. Om du har frågor om betalningen, vänligen kontakta mig så snart som möjligt via e-post.
Önskar alla en skön sommar!

Maijo Korkeela
Bestyrelse ordförandeTIEOSAKAS! ONHAN YHTEYSTIETOSI AJANTASALLA?

2020-01-15

Oletko saanut postia tiekunnalta?

Jos et, niin päivitä yhteystietosi helposti yhteydenottolomakkeen kautta.

http://www.tiekunta.fi/gumbovainudden/?sivu=yhteys


Har du fått post från väglag?

Om inte, uppdatera dina uppgifter! När dina uppgifter är korrekta får du post och meddelanden till rätt adress. Gör det lättast genom ett kontaktformulär.

http://www.tiekunta.fi/gumbovainudden/?sivu=yhteys

Om ja, välkommen till vägstamman.

TIEKOKOUS

2020-01-15

MÖTESKALLELSE/ KOKOUSKUTSU


* GUMBO-VAINUDDSVÄGENS väglags år 2020 VÄGSTÄMMAN
den 29. januari 2020 kl 18 Hedåsen, Hedåsvägen 17, 01120 Sibbo/

*GUMBO-VAINUDDINTIEN tiekunnan tiekokous pidetään
29. tammikuuta 2020 kello 18 alkaen Hedåsenilla, os. Hedåsintie 17, 01120 Sipoo

* Faktureringsgrundstabellen finns till påseende vid Gumbo Kiosk 15.1- 29.1.2020 och
på väglags hemsidan http://www.tiekunta.fi/gumbovainudden/ * behövs användernamn och lösenord. Beställ via YHTEYDENOTTO- kontaktformulär

* Maksuunpanoluettelo nähtävillä Gumbo Kioskilla 15.1- 29.1.2020 ja tiekunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.tiekunta.fi/gumbovainudden/ * tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka voi tilata yhteydenottolomakkeen kautta

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
PÖYTÄKIRJA 5.8.2020
- - - - -
PERUSMAKSU 20e/ MAKSUUNPANOLUETTOLO 2020
- - - - -
PÖYTÄKIRJA/MÖTESPROTOKOLLET 29.01.2020
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Uppgifter om delägare | TIEHANKE- 2020 | VÄGPROJEKT-2020