Gumbo-Vainudden enskilda väg

TIEHANKE- 2020


Tiekokous hyväksyi hankkeen toteuttamisen ylimääräisessä kokouksessa 5.8.2020.

Sovittiin, että elokuun aikana tieosakkaat ja liittyvät tiekunnat tarkastavat omat kiinteistö- ja tieliittymät. Hankkeen aikana on mahdollisuus omakustanteiseen asfaltointiin omille liittymille. Lisätietoja: Mikael Lidman puh. 0400 401 667 sposti: mikael.lidman@elidman.fiHANKKEEN YHTEENVETO


Vainuddintien kantavuuden parantaminen
Alustava suunnitelma

Vainuddintie on 3410m pitkä yksityistie. Siihen liittyy Konsulintie, Kyantie, Rantakyläntie, Tippiksentie, Petäjäpurontie, Hitåntie ja Mikaelsintie. Vainuddintie on läpikulkutie Gumbontieltä Hitåntielle. Tien leveys on 3-5m. Tie on vakituisen asuinliikenteen pääsytie.

Hoitokunta teetti tienkantavuusmittauksen keväällä 2020. Mittaustulokset ohessa. Tämän pohjalta hoitokunta ehdottaa seuraavaa:

Parannustoimenpiteenä uusitaan huonokuntoiset tien alittavat rummut( 3 kpl ). Tukkeutuneet ja umpeen kasvaneet ojat avataan (3000jm). Ajoradan sivusta poistetaan kolmesta kohtaa puita ja yksi kanto. Tien kantavuutta parannetaan heikoimmin kantavilla osuuksilla suodatinkankaalla ja tarvittavilla murskekerroksilla. Muille parannettaville tieosille laitetaan tarvittava kerros pintamursketta.

Petäjäpurontien kohdalla korjataan tien linjausta turvallisuuden parantamiseksi. Tie asvaltoidaan osuudelta 1800-3410m.

Ajoradan leveydeksi tavoitellaan vähintään 4 m, poikkeuksena 2650- 3410m osuus, jossa tavoitteena 3m.

Huonokuntoisia ja/tai puuttuvia kiinteistöliittymärumpuja on useita. Kiinteistöjen omistajille suositellaan näiden liittymien uusimista ja/tai asentamista parannushankkeen aikana.

Liittyvien teiden tiekuntien( Tippiksentie, Petäjäpurontie, Hitåntie ja Mikaelsintie) toivotaan tekevän yhteistyötä liittymien parantamisessa.

Hankkeen talousarvio

Kantavuuden parantaminen 72 000e
Asvaltointi n. 66 000e
YHT. 138 000e

Laina 120 000e
Omarahoitus 18 000
YHT. 138 000

Tiekunta kerää n. 35 000e tiemaksuja vuodessa, tien kunnossapitoon ja hallinnointiin varataan n. 12 000e/ vuosi, joten 23 000e/v jää lainan hoitamiseen.

Hanke rahoitetaan tiekunnan tänä vuonna keräämillä tiemaksuilla ja ottamalla lainaa( max 120 000e, laina-aika 6v, korko 3,5%). Tiekunta pitää tiemaksut v. 2020 tiemaksuja vastaavana seuraavat 6 vuotta, jonka jälkeen voidaan tarkastella tieyksikön hintaa uudelleen. v. 2020 tieyksikön hinta on 0,25e. Tasaerälainan kulut noin 14 000e/ 6v.

 

 

De senaste nyheterna

TIEN KUNNOSTUS JA ASVALTOINTI / FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH ASVALTERING
OBS! Päällystystyö Beläggningsarbete Förbättrings- och Beläggningsarbete utföras på Vainuddsvägen Läs mera...
- - - - -
TIEOSAKAS! ONHAN YHTEYSTIETOSI AJANTASALLA?
Oletko saanut postia tiekunnalta? Jos et, niin Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
PÖYTÄKIRJA 5.8.2020
- - - - -
PERUSMAKSU 20e/ MAKSUUNPANOLUETTOLO 2020
- - - - -
PÖYTÄKIRJA/MÖTESPROTOKOLLET 29.01.2020
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Uppgifter om delägare | TIEHANKE- 2020 | VÄGPROJEKT-2020