Gumbo-Vainudden enskilda väg

VÄGPROJEKT- 2020Väglag beslutade i sitt extra vägstämma 5.8.2020 att godkänna projektet.

Under augusti månad vägdelägarna och andra väglag( Tippis, Konsul, Furuvägs, Hitå, Mikaels) bör granska sina väg anslutningar. Under projekten är det möjligt att asfaltera/ förbättra anslutningar på egen bekostnad. Mer info: Mikael Lidman tel. 0400 401 667 epost: mikael.lidman@elidman.fi


FÖRBÄTTRING AV VAINUDDSVÄGENS BÄRFÖRMÅGA


Grundläggande planVainuddsvägen är en 3410 m lång privatväg, till Vainuddsvägen ansluter Konsuls, Kyan, Strandby, Tippis, Furubäcks, Hitå och Mikaelsvägarna. Vainuddsvägen är en genomfartsväg från Gumbovägen till Hitåvägen, Vägen är 3 – 5 m bred.

Bestyrelsen har låtit mäta vägens bärförmåga våren 2020, mätningsresultatet bifogat. Bestyrelsen föreslår följande åtgärder.

Förnyande av 3 st vägtrummor, stockade och igenvuxna diken (3000 löpmeter) rensas. Från vägkanten på tre ställen avlägsnas träd samt en stubbe. Bärförmågan på de svaga ställen förbättras med filterduk och stenkross. På de övriga ställen som kräver förbättring läggs stenkross.

För att förbättra säkerheten vid Furubäcksvägen riktas vägen om. Delen av vägen (1800- 3410m) kommer att asfaltera.

Man eftersträvar en vägbredd på på 4m med
undantag av streckan 2650m – 3410m med en vägbredd på 3m.
Vid fastighetsinfarterna finns vägtrummor i dåligt skick eller de saknas helt.
Fastighetsägarna rekommenderas att förnya eller bygga vägtrummor vid infarterna där de inte finns i samband med vägförbättrings projektet.

De anslutande vägbolagen Tippis, Furubäck, Hitå och Mikaelsvägen förvantas samarbeta med förbättringen av anslutningarna.

Projektets kostnadsförslag

Förbättring av bärförmåga 72 000e
Asfaltering 68 000e
Totalt 138 000e

Lån 120 000
Egen finansiering 18 000e
Totalt 138 000

Projektet finansieras med i år uppburna vägavgifter samt lån. Vägavgifterna hålls på år 2020 nivå de följande 6 åren, varefter vägenhetens pris kan granskas. Vägenhetens pris år 2020 är eur 0,25.

Gumbostrandissa 3.8.2020

Hoitokunta
 
Bilagor:
- Raportti kantavuusmittauksesta (pdf-fil 86,45 kt)
- Mittaustulokset kuvaaja (pdf-fil 7,81 kt)
- Mittausraportti (pdf-fil 15,22 kt)
- Rakennekerrostenmitoitus (pdf-fil 51,29 kt)
- Parannushanke yhteenveto (pdf-fil 38,25 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

TIEN KUNNOSTUS JA ASVALTOINTI / FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH ASVALTERING
OBS! Päällystystyö Beläggningsarbete Förbättrings- och Beläggningsarbete utföras på Vainuddsvägen Läs mera...
- - - - -
TIEOSAKAS! ONHAN YHTEYSTIETOSI AJANTASALLA?
Oletko saanut postia tiekunnalta? Jos et, niin Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
PÖYTÄKIRJA 5.8.2020
- - - - -
PERUSMAKSU 20e/ MAKSUUNPANOLUETTOLO 2020
- - - - -
PÖYTÄKIRJA/MÖTESPROTOKOLLET 29.01.2020
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Uppgifter om delägare | TIEHANKE- 2020 | VÄGPROJEKT-2020