Tiekokoukset etäyhteydellä

16.03.2021


16.3.2021

Yksityistielain 58 § muuttui


Etäkokousten järejestäminen ilman ennalta päättämistä on nyt mahdollista.

58 § 2 ja 3 momentit:2 momentti: Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan kokouksessa niin päätetään tai tiekunnan säännöissä niin määrätään.


Siis koko kokous voidaan järjestää sähköisesti!


Uusi 3 momentti: ”Tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen osallistumisen ilmoittamista varten määräajan.”


Osallistuminen tiekunnan (perinteiseen) kokoukseen on mahdollista toimielimen päätöksellä.
Kokous on siis järjestettävä fyysisesti jossakin ja sinne on osakkaalla oikeus tulla paikalle.

Tieturva 2 pätevyys

09.12.2019

Tieisännöinti Iris Mustonen on suorittanut Tieturva 2 pätevyyden joka antaa valmiudet tielain mukaisiin toimiin yksityisteiden parantamishakkeissa ja suunnittelussa.

Kurssin aikana perehdyttiin mm. turvallisiiin liikennejärjestelyihin,suunnitteluun ja ohjaukseen tien kunnostamisen aikana. Perehdyttiin lakiin ja sen tuomiin velvotteisiin teiden parannushankkeissa.

Yksityisteiden parantamishankkeet 2019-20

23.09.2019

Yksityisteiden valtionavustus

Budjettiesityksessä yksityisteille ollaan saamassa ensi vuodelle on 20 milj. euroa. Eduskunta voi tätä asiaa vielä muuttaa.

Teiden ja erityisesti siltojen tarpeelliset parantamishankkeet kannattaa laittaa nyt liikkelle. Toimitsijamiehet ja hoitokunnat huolehtikaa että kaikki tiedot ovat ajantasalla ja tarpelliset päivitykset yksikkötielaskelmiin on tehty ajoissa niin perusparatamishanke sujuu juohevasti läpi.

Tieisännöinti Iris Mustonen tekee teiden parantamishankkeiden suunnittelun ja valvonnan ammattitaidolla.

Perusparannukseen tänä vuonna jaossa rahaa n 17 milj. euroa

01.04.2019

v. 2019 on jaossa perusparannukseen n.17 milj. Ely muutti rahoitusperusteitaan siten että enää ei ole vakituisen asumisen vaatimusta yksityistiellä eli rahoituksen saa helpommin. Hanke kannattaa aloittaa tänä vuonna että rahoitus järjestyy helpommin. Ota yhteyttä mikäli kiinnostuit.

Tieyksikkölaskelmat ajantasalle

10.10.2017

Maanmittauslaitoksen ohjeet yksityisteiden yksiköintiin uudistuivat v. 2016. Nyt on hyvä aika tilata ja tarkistaa ovatko oman tiekuntasi yksiköinnit ajantasalla.