Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2023

02.06.2023

Maanmittauslaitos (MML) on saanut valmiiksi päivitetyt suositukset "Yksityistien tieyksiköinti".

Uuden suosituksen voi ladata pdf-tiedostona MML:n julkaisut sivulta
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tieyksikointi

Tieisännöitsijän jatkokoulutus

15.09.2021

Pekka Sutinen / Logdell Oy on suorittanut Suomen Tieyhdistys ry:n järjestämän jatkokoulutuksen ajalla 13.4.-27.8.2021.
Kurssiin sisältyivät yksityisteiden perusparannushankkeeseen liittyen
- tarveselvitys
- suunnitelman laadinta
- viranomaisluvat ja -ilmoitukset
- kilpailuttaminen
- toteuttaminen
- rahoitus ja päätöksenteko tiekunnassa
- valvojana toimiminen
- siltahanke tiekunnassa

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019

11.01.2019

Presidentti allekirjoitti 13.7.2018, eduskunnan kesäkuussa 2018 hyväksymän uuden yksityislain "Yksityistielaki 13.7.2018/560", joka astui voimaan 1.1.2019.

Laki kumosi aiemman ”Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358” lain.

Uusi laki löytyy alla olevasta osoitteesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yksityistielaki

Tieisännöitsijän TIKO-tutkinto

05.12.2018

Tieisännöitsijä Pekka Sutinen on osallistunut Suomen Tieyhdistyksen TIKO-tieisännöitsijäkoulutukseen 2018, tehnyt koulutukseen liittyvät tehtävät ja suorittanut hyväksytysti loppututkinnon 5.12.2018.


TIKO-tieisännöitsijät maakunnittain löydät alla olevalta sivulta
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/tieisannointi/

Yksityistieilta Sulkavalla

16.11.2018

Logdell Oy järjesti yksityistieillan hoitokuntien edustajille / toimitsijoille, Sulkavan valtuustosalissa to 15.11.2018 klo 18:00.

Tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaista asiaa yksityisteiden hallinnointiin liittyen (mm. uusi yksityistielaki, tieyksiköinti, avustukset) sekä keskustelua ja kokemusten vaihtoa tienpitoon liittyvistä asioista.

Kiitokset osallistuneille!