kevään- työtAurausviitat on raivattu, alkaa olla aika tien pinnan lanaukselle.
Kevään lanauksen yhteydessä kannattaa tehdä myös pölynsidonta.

Kesän kunnossapitosopimukset on jo solmittu, niin lanausten, ojankaivuiden kun myös sorastusten osalta.
Seuraava työ tiellä lienee vesakoiden raivaus heinäkuussa.
Ojan kaivuu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo heinäkuussa tämäkin, jotta kaivettu pinta kerkeää vähän ruohottua ja sitoutua ennen tulevan roudan murentamiselta.

Sorastuksen osalla on hyvä pitää mielessä materiaalia tilattaessa, että mainitaan toimittajalle materiaalin tuleva käyttötarkoitus. Kalliomurske (ka-m 0-16mm) tulee soratien kulutuskerrokseksi. Osa Pirkanmaan murskeesta on erittäin terävää, josta on aiheutunut lukuisia rengasrikkoja. Olisi turvallisinta tilattaessa maininta; murske on tarkoitettu soratien kulutuskerrokseksi.

Terveiset kaikille tiehenkilöille t. Rauno