Vesiliikennerajoitus / begränsning i sjötrafik

15.01.2023

Traficom on päätöksellään 1.12.2022 (Päätös vesiliikennelain (782/2019) mukaisessa kielto- ja rajoitusasiassa) hyväksynyt tiekunnan esitys nopeusrajoituksen 15Km/t ja aallonmuodostuskiellon asettamista lossin kohdalle.
Päätös astuu voimaan 1.6.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Maastomerkinnästä vastaa Väylävirasto ja Paraisten kaupunki
Käsittely kesti melko kaksi vuotta, esityksen lähetimme 19.11.2020
Päätös ja kartta rajoitusalueesta löytyvät "Dokumentit" välilehden alla.

Traficom har genom beslut den 1.12. godkänt väglagets anhållan om fartbegränsning 15Km/t och vågförbud vid färjan. Beslutet träder i kraft den 1.6.2023 och är i kraft tillsvidare. Terrängmärkningen handhas av Trafikledsverket och Pargas stad.
Behandlingen av ärendet räckte två år, ansökan skickades den 19.11.2020
Beslutet och karta finns under mellanbladet "Dokument"
h. Trygve

Uusi tauokotupa

17.08.2022

Tiekunnan uusi kuljettajien taukotupa saapui viime perjantaina 12.8. Viimeistelyjen jälkeen se siirretään pian vanhan paikalle. Sen jälkeen kuljettajilla on siistit ja mukavat tilat jossa lämmin wc ja jopa lämmintä vettä käytettävissä (kuvia löytyy "kuvat" välilehdellä)

t Trygve

Vuosikokous 2022 Årsmöte

21.03.2022

Kutsu vuoden 2022 vuosikokoukseen sekä siihen liittyvät asiakirjat löytyvät nyt "dokumentit" välilehden alla

Kallalse til årsmöte 2022 med tillhörande dokument finns nu under mellanbladet "dokument"

Trygve

Vuosikokous 2022

08.03.2022

Ennakkotieto: Tikunnan vuosikokous 2022 pidetään lauantaina 9.4. klo 11:00 Nauvossa. Kirjekutsu ja tarkemmat tiedot lähetetään kaikille osakkaille

Till kännedom: Väglagets årsmötet 2022 hålls lördagen den 9.4. i Nagu. Kallelse med närmare uppgifter sändes per post till alla delägare

Nopeusrajoitus

22.12.2021

Kuten ehkä olette huomanneet tiellämme on nyt 30km/t nopeusrajoitus. Rajoitus koskee koko tieosuutta lossilta Sandön kylään. Asiasta päätettiin vuosikolouksessa ja Paraisten kaupunki on sen vahvistanut.
Hyvää ja Turvallista Joulua kaikille

Hoitokunta

Nopeusrajoitus

22.12.2021

Kuten ehkä olette huomanneet tiellämme on nyt 30km/t nopeusrajoitus. Rajoitus koskee koko tieosuutta lossilta Sandön kylään. Asiasta päätettiin vuosikolouksessa ja Paraisten kaupunki on sen vahvistanut.
Hyvää ja Turvallista Joulua kaikille

Hoitokunta

WhatsApp ryhmä perustettu

17.10.2021

Hei

Meillä on nyt WhatsApp ryhmä nimeltään "Öjenin lossi". Mikäli haluat ajakohtaiset tiedot lossin liikennöinnistä voit liittyä ryhmään lähettämällä matkapuhelinnumerosi minulle numeroon 0401 397 666. Näinn liityt mukaan ja saat heti ilmoituksen esimerkiksi lossin liikennekatkoksista ja muista mahdollisista äkillisistä muutoksista.

Vi har nu en WhatsApp grupp "Öjenin lossi". Om du snabbt vill få aktuell information om färjetrafiken kan du gå med i gruppen genom att SMSa ditt telefonnummer åt mej till numret 0401 397 666. Då får du snabbt information om t.ex. stopp i färjtrafiken eller andra plötsliga oförutsedda förändringar.

t/h
Trygve

Vuosikokous 2021

21.08.2021

Tiekunnan vuosikokous pidetään lauantaina 11.9.2021 klo 11:00 alkaen Nauvon nuorisoseuratalo Framnäsissa, osallistuminen netin kautta myös mahdollista. Esityslista ja muu info "Dokumenttien" alla.

Väglagets årsmöte hålls lördagen den 11.9. kl 11:00 i undgdomslokalen Framnäs i Nagu. Deltagande via nätet även möjligt. Föredragningslista och närmare info under "Dokument"

tervetuloa / välkommen
hoitokunta

Tiedote 1/21

09.04.2021

Hei

Hoitokunta on päättänyt, että tämän vuoden vuosikokous taas lykätään. Koronatilanne on juuri nyt melko vakava mutta näköpiirissä on kuitenkin että tilanne voisi rauhoittua kesäksi, onhan hallitus nyt laatinut purkamissuunnitelmankin. Hoitokunta pohti myös kokouksen pitämistä vain netin kautta, mutta maaliskuussa voimaan tulleen yksityistieliikennelain 58§ muutos kuitenkin edellyttää että kokoukseen pitää voida osallistua myös fyysisesti, joten pelkästään etänä kokousta ei voi pitää ilman koko tiekunnan koukouksen päätöstä. Myös tieyhdistys suositteli kokouksen siirtämistä kesään.
Näin ollen hoitokunnan tavoite on kutsua tiekunnan osakkaat koolle mahdollisimman pian kesällä. Hoitokunta seuraa tilannetta ja kokoonnumme säännöllisesti pohtimaan asiaa.

Viime vuoden tilipäätös ja tarkastajan kertomus ovat nähtävillä kotisivuilla "dokumentit" välilehdellä.
Kuten tilinpäätöksestä käy ilmi, meillä on tällä hetkellä vakaa talous. Viime vuonna menoja oli, leudon talven ja halvan polttoöljyn hinnan ansiosta aikaisempia vuosia vähemmän. Lisäksi vuosien 2019-2020 runsaat hakkuut toivat viime vuonna tuloja lossin käyttömaksujen kautta.
Tämä tarkoittaa että meidän ei tarvitse periä tie- ja lossimaksuja etukäteen ennen vuosikokousta, jossa yksikköhinta ja maksuunpanoluettelo sitten lopullisesti sitten vahvistetaan. Valtiontuki ehtii saapua tilille ennenkuin se tyhjenee.

Hoitokunnan esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2021 on myös nähtävänä kotisivuilla.

kevätterveisin
Trygve


Tiekunnan tarra osakkaiden autoihin - dekal till delägarnas bilar

08.10.2020Sandön tiekunnan vuosikokouksessa 5.9.2020 päätettiin hankkia tiekunnan osakkaille autokohtaiset tarrat laitettavaksi auton etuikkunaan. Tarrojen tarkoituksena on helpottaa lossinkuljettajien työtä, jotta heidän olisi helpompi erottaa vakituiset lossin käyttäjät tiekuntaan ulkopuolisista käyttäjistä. Liikenne on vuosien varrella lisääntynyt huomattavasti, ja lossinkuljettajien ei nykytilanteessa ole enää mahdollista henkilökohtaisesti tunnistaa kaikkia tiekunnan osakkaita tai heidän autojaan.

Jokainen tiekunnan osakas voi nyt tilata itselleen tarroja tiekunnan puheenjohtajalta Trygve Löfrothilta sähköpostitse osoitteella trygvelo@hotmail.com. Ilmoita tilauksen yhteydessä, kuinka monta tarraa tarvitset ja kenen autoihin ne tulevat. Tarrat ovat ensisijaisesti tarkoitettu tiekunnan osakkaille sekä heidän läheisilleen, jotka käyvät säännöllisesti saarillamme. Tarrat voi tilauksen jälkeen noutaa Öjenin lossilta, nimeltä varustetussa kirjekuoressa. Tarrat kiinnitetään auton tuulilasin sisäpinnalle, mieluiten alareunaan apukuskin puolelle. Mikäli vaihdat autoa, voit saada uuden tarran lossinkuljettajalta pyydettäessä.

Vanha käytäntö osakkaiden vieraiden osalta jatkuu samalla tavalla kuten tähänkin asti, eikä heiltä peritä erillistä lossimaksua. Sama koskee myös tiekunnan osakkaiden palkkaamia tai kutsumia rakennus- ja työmiehiä, siivoojia, avustajia jne. Vierailijoita pyydetään omatoimisesti ilmoittautumaan lossinkuljettajalle ja kertomaan minne ovat menossa.

Tiekunnan ulkopuolisilta, jotka ovat esimerkiksi tulossa retkelle hiekkarannalle uimaan, telttailemaan, marjastamaan, sienestämään tai siikaongelle, tiekunta perii normaaliin tapaan 25 euron lossimaksun (meno-paluu).
 

Sandö väglag beslutade på sitt årsmöte 5.9.2020 att för väglagets delägare skaffa dekaler som ska placeras på bilens vindruta. Syftet med dekalerna är att underlätta färjförarnas arbete, så att de enklare ska kunna skilja på de stadigvarande användarna av färjan och utomstående användare. Trafiken har under årens lopp ökat betydligt och färjförarna har i dagens läge inte längre möjlighet att personligen känna igen alla väglagets delägare eller deras bilar.

Varje delägare i väglaget kan nu beställa dekaler till sig själva av väglagets ordförande Trygve Löfroth via e-post på adressen trygvelo@hotmail.com. Uppge i samband med beställningen hur många dekaler som du behöver och till vilka personers bilar de kommer. Dekalerna är i första hand avsedda för väglagets delägare och deras närstående som regelbundet besöker våra öar. Efter att du gjort beställningen kan du avhämta dekalerna på Öjenfärjan i ett kuvert med ditt namn. Dekalerna ska fästas på insidan av bilens vindruta, helst i nedre kanten på passagerarsidan. Om du byter bil, kan du på begäran få en ny dekal av färjföraren.

Det tidigare förfarandet i fråga om delägarnas gäster fortsätter på samma sätt som hittills, och ingen separat färjavgift uppbärs av dem. Detsamma gäller också byggarbetare och andra jobbare, städare, medhjälpare osv. som väglagets delägare avlönat eller tillkallat. Besökande ombeds på eget initiativ anmäla sig till färjföraren och berätta vart de är på väg.

Av utomstående som inte hör till väglaget och som exempelvis kommer över på utflykt för att simma, tälta, plocka svamp eller bär eller meta sik uppbär väglaget på normalt sätt en färjavgift på 25 euro (tur-retur).

Vuosikokous 2020

06.08.2020

Johtokunta päätti kokouksessaan 4.8.2020 että tiekunnan vuosikokous pidetään lauantaina 5.9.2020 klo 11:00. Paikka on Framnäsin nuorisotalo kirkonkylässä, osoite Framnäsintie 21660 Nauvo. Virallinen kutsu ja asiakirjat lähetetään osakkaille ensi viikon aikana.

Styrelsen beslöt på möte den 4.8.2020 att väglagets årsmöte hålls lördagen den 5.9.2020 kll 11:00. Mötet hålls i Framnäs ungdomdlokal på Kyrkbacken adress Framnäsvägen 21660 Nagu. En officiell kallelse med bilagor sänds till delägarna under nästa vecka.

Tervetuloa/välkommen
Trygve Löfroth

kutsu ylimääräiseen kokouksen - kallelse till extra stämma

29.04.2019

KUTSU SANDÖN TIEKUNNAN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEENAika: Perjantai 17.05.2019 kello 18:00
Paikka: Nauvon kunnantupa, Saaristotie 4560. Punainen tupa Nauvon kirkon ja koulukeskuksen välillä Saaristotien varrella


Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Läsnä olevien tieosakkaiden ja valtakirjojen toteaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. 6.4.2019 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan kohdan 9 käsittely. Kokouksen jälkeen on käynyt ilmi että kokouksen päätös noudattaa, talousmetsien osalta, käyttömaksuja tieyksikkölaskennan sijaan ei ole uuden yksityistielain mukaista

Esitys: Päätetään talousmetsien osalta noudattaa kokouksessa esitetty alkuperäinen ehdous yksikkölaskennaksi tieyksiköinnin osalta. Lossin osalta sen sijaan voidaan nodattaa vuosikokouksen päätös maksujen keräämisestä käyttömaksujen muodossa. Tästä on erikseen mainittu yksityistielaissa.

7. Muutoksenhaku (oikaisuvaatimus ja moitekanne) Yksityistielain (560/2018) §64 ja §65 mukaisesti

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen


Nauvossa 29.04.2019

Trygve Löfroth
Sandön Tiekunnan hoitokunnan puheenjohtajaKALLELSE TILL SANDÖ VÄGLAGS EXTRA STÄMMA

Tid: fredagen den 17.5.2019 klockan 18:00
Plats: Kommunalstugan i Nagu, Skärgårdsvägen 4560. Den röda stugan mellan kyrkan och skolcentrum, alldeles invid Skärgårdsvägen
Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Mötets konstituering: val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare vilka vid behov även fungerar som rösträknare

3. Konstaterande av närvarande delägare samt eventuella fullmakter

4. Mötets laglighet och beslutsförhet

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Behandling av punkt 9 i årsstämman den 6.4. Efter mötet har det framkommita att mötets beslut att för skogsbruksmark använda användaravgift istället för avgift enligt enhetsberäkning, inte är i enlighet med den nya lagen om enskilda vägar.

Beslutsförslag: Beslutes att för ekonomiskogarna följa den ursprungliga enhetsberäkningen för vägen, som presenterades på årsmötet, istället för anvöndaravgift. För färjan följer man årsmötets beslut att för ekonomiskogarna ta i bruk användaravgift. För detta finns omnämnande i lagen om enskilda vägar och är alltså i enlighet med lagen.

7. Ansökan om ändring (rättelseyrkan och klandertalan) i enlighet med lag om enskilda vägar (560/2018) §64 ja §65

8. Övriga ärenden

19. Avslutande av mötet


Nagu 29.04.2019

Trygve Löfroth
Ordförande för Bestyrelsen för Sandö väglag


vuosikokouksen pöytäkirja

20.04.2019

6.4.2019 pidetyn vuosikokouksen allekirjoitettu pöytäkirja löytyy nyt dokumenttien välilehdeltä

t. Trygve Löfroth

Uudet dokumentit

10.04.2019

Nyt ovat lopulliset yksikkölaskelmat, maksuunpanoluettelot sekä vuoden 2019 talousarvio näkyvissö "Dokumentit" välilehdellä

terveisin
Trygve Löfroth

Vuosikokous

22.03.2019

KUTSU SANDÖN TIEKUNNAN VUOSIKOKOUKSEENAika: Lauantai 06.04.2019 kello 11:00
Paikka: Hotelli Strandbo, kokoustila ”Bagarstugan” Nauvon ranta 3, Parainen Nauvo


Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Läsnä olevien tieosakkaiden ja valtakirjojen toteaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiekunnan kokouskutsu ja maksuunpanoluetteloluonnos sekä edellisen vuosikokouksen jälkeiset hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat osakkaiden nähtävillä Sandön tiekunnan kotisivuilla www.tiekunta.fi/Sando Dokumentteja lukemaan pääsee kirjautumalla; käyttäjätunnus: SandoOjen ja salasana: saaret. Tiekunnan säännöt ovat nähtävillä kokouspaikalla

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätös (kotisivuilla), luetaan tilintarkastajien lausunto (kotisivuilla) ja vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
Dokumentit ovat luettavissa tiekunnan kotisivuilla www.tiekunta.fi/Sando. Käyttäjätunnus: SandoOjen, salasana: saaret

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnan jäsenille toimintavuodelta 2018

8. Hoitokunnan toimikausi ja palkkiot

Nykyinen hoitokunta on valittu ylimääräisessä tiekunnan kokouksessa 20.10. 2018 toimikaudelle 2018 – 2022

Tiekunnan kokouksessa 20.10.2018 valittu hoitokunnan varajäsen Nisse Kalkkinen on pyytänyt eroa hallituksesta

Valitaan hoitokuntaan yksi varajäsen

Päätetään hoitokunnan palkkioista. Ehdotus:
• Hoitokunnan puheenjohtaja 2500 euron vuosikorvaus
• Matkakustannusten korvaaminen, valtion matkustussäännön mukaan, tiekunnan edunvalvonnan kannalta tärkeiltä tiedotustilaisuus- kokous- ja neuvottelumatkoilta.

9. Tien ja lossin uusien yksikköluetteloluonnosten käsittely ja hyväksyminen (LIITE)
Yksikkölaskentaluonnos löytyy myös kotisivuilta www.tiekunta.fi/Sando Käyttäjätunnus: SandoOjen, salasana: saaret

10. Vuoden 2019 maksuunpanoluettelon vahvistaminen, maksujen erääntymispäivä sekä viivekoron määrääminen
Maksuunpanoluettelo on nähtävänä tiekunnan kotisivuilla tiekunta.fi/Sando kirjautumalla pääsee katsomaan; käyttäjätunnus: SandoOjen ja salasana: saaret

Hoitokunnan ehdotus:
- Perusmaksu kaikille osakkaille sama 20 € kattamaan osan hallinnollisista kuluista
- Tieyksikön hinta 0,11 €
- Lossiyksikön hinta 0,72 €

11. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen (kotisivuilla)
Talousarvio löytyy kotisivuilta www.tiekunta.fi/Sando käyttäjätunnus: SandoOjen, salasana: saaret

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Hoitokunta ehdottaa tilintarkastajaksi Vikman Audit & Management Oy, Paul Vikmania.

13. Sandön tien hoito ja kunnossapito 2019 - 2020

14. 24.3. 2018 pidetyn vuosikokouksen sekä 20.10.2018 ylimääräisen tiekunnan kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
Pöytäkirjat löytyvät kotisivuilta: www.tiekunta.fi/Sando. Kirjautumalla pääsee dokumentteihin; käyttäjätunnus: SandoOjen ja salasana: saaret

15. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja -aika sekä pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut

16. Muutoksenhaku (oikaisuvaatimus ja moitekanne) Yksityistielain (560/2018) §64 ja §65 mukaisesti

17. Tiedoksiantoja
- Lossin uusi järjestely ”miten on mennyt”
- Tieyhdistyksen lossipäivä 17.4.2019

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen


Nauvossa 20.03.2019

Sandön Tiekunnan hoitokunta
LIITTEET
- YksikköluetteloluonnosKALLELSE TILL SANDÖ VÄGLAGS ÅRSMÖTE

Tid: lördagen den 6.4.2019 klockan 11:00
Plats: Hotell Strandbo, mötesutrymme ”Bagarstugan” Nagu strand 3, i Nagu, Pargas


Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Mötets konstituering: val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare vilka vid behov även fungerar som rösträknare

3. Konstaterande av närvarande delägare samt eventuella fullmakter

4. Mötets laglighet och beslutsförhet

Kallelse till mötet, ett utkast till debiteringslängd samt bestyrelsens mötesprotokoll sedan senaste årsmöte kan var och en delägare ta del av via Sandö väglags hemsida www.tiekunta.fi/Sando För att kunna läsa dokumenten krävs inloggning; användarnamn: SandoOjen och lösenord: saaret
Väglagets stadgar finns till påseende på mötesplatsen

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Bokslutet för år 2018 (hemsidan), uppläsande av revisorns utlåtande (hemsidan) samt fastställande av bokslutet för år 2018.
Dokumenten finns på väglagets hemsida www.tiekunta.fi/Sando. Användarnamn: SandoOjen och lösenord: saaret

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt bestyrelsens medlemmar för verksamhetsåret 2018.

8. Bestyrelsens verksamhetsperiod samt arvoden.

Nuvarande bestyrelse har valts vid extra väglagsmötet den 20.10.2018 för perioden 2018 - 2022

Nisse Kalkkinen, som vid väglagets möte den 20.10.2018 valdes till suppleant i bestyrelsen, har bett att få avgå

Väljes en ny suppleant i bestyrelsen

Beslut angående arvoden. Förslag:
• Bestyrelsens ordförande årsarvode 2500 €
• Ersättningar för resor i samband med möten, seminarier och informationstillfällen som kräver närvaro med tanke på väglagets intressebevakning.

9. Behandling och godkännande av ny enhetsberäkning för vägen och för färjan (BILAGA)

10. Fastställande av debitteringslängden för år 2019, förfallodag för betalningarna samt bestämmande av förseningsränta

Debitteringslängden finns till påseende på väglagets hemsidor tiekunta.fi/Sando användarnamn är SandoOjen och lösenordet: saaret

Bestyrelsens förslag:
- Grundavgift för alla delägare samma 20 € för att täcka kostnader för administration hallinnolliset kulut
- Priset för en vägenhet 0,11 €
- Priset för en färjenhet 0,72 €

11. Fastställande av budget för år 2019 (hemsidan)
Budgeten fins till påseende på väglagets hemsidor www.tiekunta.fi/Sando. Användarnaman: SandoOjen och lösenord: saaret

12. Val av revisor
Förslag oförändrat: Vikman Audit & Management Oy, Paul Vikmania.

13. Vägunderhåll 2019 - 2020

14. Godkännande av protokollen för årsstämman den 24.3. 2018 samt för extra väglagsstämma den 20.10.2018
Protokollen finns på väglagets hemsida: www.tiekunta.fi/Sando. Genom att logga in kan man se dokumenten; användarnamn: SandoOjen och lösenord: saaret

15. Bestämmande av plats och tid för protokollets till påseende

16. Ansökan om ändring (rättelseyrkan och klandertalan) i enlighet med lag om enskilda vägar (560/2018) §64 ja §65

17. Till känndom
- Nya systemet med färjans skötsel, hur har det gått?
- vägföreningens dag om privata färjor den 17.10.2019

18. Övriga ärenden

19. Avslutande av mötet


Nagu 20.03.2019

Bestyrelsen för Sandö väglag

BILAGOR
- Utkast till enhetsberäkning

Vuodenvaihteen tiedote

19.12.2018

Hyvät tieosakkaat

Vuosi lähestyy loppuaan ja joulu on ovella. Tässä viimeisiä uutisia tältä vuodelta.

Viime viikolla 13.12. Finferriesin kanssa allekirjoitettiin vihdoinkin lossin uusi vuokrasopimus. Finferries suostui muuttamaan vielä sopimusta toivomalla tavalla. Sopimuksen liitteessä oleva ehto, jonka mukaan Finferriesillä oli yksinoikeus tulkita ehdot koskien lossin huoltoa, poistettiin. Lisäksi kohta lossin vakuuttamisesta muutettiin niin että tiekunta valtuuttaa Finferriesiä hoitaa vakuutusten osalta neuvottelut ensimmäisen vuoden osalta ja seuraavien vuosien osalta tiekunta. Pitkä neuvotteluprosessi on nyt siis saatu päätökseen ja nyt saamme vaan toivoa että asiat sujuu suunitellulla tavalla.

Lossin huollon osalta tulemme ainakin nyt alkuun käyttämään Feinferriesin palveluja kuten tähänkin asti. Laskin että se on kuitenkin tiekunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Heidän tarjous oli täysin kilpailukykyinen ja kun heillä on myös tukikohta Nauvossa, josta mekaanikot usein lähtevät, niin matkakulutkin pysyvät kohtuullisina. Lisäksi voimme näin olla varmoja siitä että huolto tapahtuu Finferriesin vaatimusten mukaisesti ja voimme välttää väärinkäsityksiä. Seuraavaksi suoritamme Loppiaisen jälkeen Finferriesin kanssa katselmuksen jossa todetaan lossin nykyinen kunto ja sovitaan vielä yksityiskohtia. Tähän osallistuvat tiekunnan puolesta ainakin Vekke Mäki ja minä. Lisäksi Finferries järjestää helmi-maaliskuussa lossinkuljettajille koulutuspäivän heidän tiloissaan Kaarinassa. Tämä on erittäin hyvä ja osallistun itsekin tilaisuuteen mikäli mahdollista.

Vuoden alusta astuu uusi tielaki voimaan. Tästä tulee olemaan maaliskuussa tiedotustilaisuus johon tiekunnastakin osallistutaan joten siitä lisää viimeistään vuosikokouksessa. Ennen vuosikokousta pitää kuitenkin yksikkölaskenta päivittää uuden lain mukaiseksi.Yksikkölaskenta tulee jonkin verran muuttumaan mutta tässä vaiheessa minulla ei ole vielä tarkempaa tietoa. Sen kuitenkin tiedän että jokaisen tonnikilometrit tulevat muuttumaan ja näin olle jokaisen laskelma menee uusiksi. Tähän palaan tammi-helmikuussa kun olemme tieisännöitsijä Peter Karlssonin kanssa perehtyneet asiaan. Karlsson tekee nuo varsinaiset laskennat.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kuluneelta vuodelta ja toivottaa kaikille osakkaille
Rauhallista Joulua ja oikein Hyvää Uuutta vuotta
En fridfull Jul och ett Gott Nytt år
Trygve

Kotisivut päivitetty

23.11.2018

Sandön tiekunnan uudet kotisivut on nyt päivitetty. Tästä lähtien näille sivuille tulee tiekuntaan liittyvät uutiset ja tuoreet dokumentit, olkaa hyvät!


Sandö väglags hemsidor är nu uppdaterade. Nyheter och dokument som gäller väglaget kommer härefter att införas på sidorna, var så goda!

hyvää syksyn jatkoa, god fortsättning på hösten
Trygve

Uudet kotisivut, uudet kujeet

22.05.2018

Uusi EU-direktiiviin perustuva (GDPR) yksityisyyden suoja ja rekisterikäytäntö astuu voimaan 25.5.2018. Samalla Sandön tiekunta siirtyy uuteen aikakauteen ja ottaa käyttöön Matriset Oy:n NetWintie ohjelmiston, jossa rekisteririetojen ylläpito on tehty sääntöjen mukaisesti. Sandön tiekunnan rekisteriseloste löytyy dokumentit osion alta.

Uusilla kotisivuilla ei tällä hetkellä ole vielä kiinteistöjen yksikkö- ja/tai yhteystietoja, mutta tulee sinne kaikkien nähtäväksi myöhemmin kesän aikana. Tiemestari Peter Karlsson tarkistaa kyseiset tiedot ja vasta kun tiedot on päivitetty, siirretään ne uuteen järjestelmään.

Näistä ja kaikista muista uusista tuulista aika ajoin lisää.

Hyvää kesää kaikille

Jari

 

 

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Rajoitusalueen kartta
- - - - -
Traficomin päätös vesiliikennerajoituksesta
- - - - -
HOITOKUNTA 20.6.22.pdf
- - - - -
Lisää dokumentteja