Yksityistielaki tuo velvoitteita

30.04.2019

Uuden yksityistielain 50 §:n mukaan tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä.

Uusi yksityistielaki 1.1.2019

26.06.2018

Eduskunta on hyväksynyt uuden yksityistielain, joka astuu voimaan 1.1.2019. Valmistaudu uuteen lakiin keräämällä osakkailta sähköpostiosoitteet kokouskutsujen lähettämistä varten. Uusi laki mahdollistaa kokouskutsun lähettämisen sähköpostilla, mikäli osakas ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Tiekunnan on hyvä muistuttaa osakkaita, että sähköpostilaatikossa on oltava aina riittävästi tilaa liitetiedostojen lähettämistä varten. Osakas on velvollinen myös ilmoittamaan sähköpostinsa muuttumisesta.

Tieisännöinti Maija Kirvesoja

18.02.2018

Tieisännöinti Maija Kirvesoja tarjoaa tiekunnille hallinnointipalveluja ja yksiköintilaskelmien laadintaa.