Kokouskutsu

14.09.2021

Valkeisjärven yksityistien tiekunnan yleinen kokous
PERJANTAINA 1.10.2021 klo 17.00

PAIKKA: Pudasjärven kaupungin valtuustosali, Varsitie 7 93100 PUDASJÄRVI

Asialista
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskijoiden valinta
3.Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuuden
ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.Kokouksen asialistan hyväksyminen
5.Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksien vahvistaminen
6.Tilinpäätöksien hyväksyminen ja vastuuvapauksien myöntäminen tilivelvollisille vuosilta 2019 ja 2020
7.Mahdollisten uusien tieosakkaiden hyväksyminen, osakkaiden koskevat
muutosasiat
8.Hoitokunnan valinta ajalle 1.10.2021-31.12.2022
9.Muut asiat
10.Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika
11.Muutoksenhakuohjeet
12.Kokouksen päättäminen


MERK
Tapio Ojala Antti Härkönen

14.06.2019

Valkeisjärven yksityistien tiekunnan ylimääräinen kokous
KESKIVIIKKO 3.7.2019 klo 10.00

PAIKKA: Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa, Varsitie 7 93100 PUDASJÄRVI

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille vuodelta 2018
7. Mahdollisten uusien tieosakkaiden hyväksyminen
8. Hoitokunnan valinta ajalle 4.7.2019-31.12.2022
9. Valkeisjärven perusparannushankkeen valmistumisen hyväksyminen ja
hankkeen vastaanottaminen Otso Metsäpalvelut Oy:ltä
10. Valkeisjärven yksityistien Risulan puolen tienosan
perusparannushankkeen käynnistäminen, asiamiehen valitseminen ko.
hankkeelle
11. Muut hoitokunnan esittämät asiat
12. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika
13. Muut asiat, yleiskeskustelu
14. Muutoksenhakuohjeet
15. Kokouksen päättäminen
Pudasjärvi 14.6.2019


Tapio Ojala, hoitokunnan pj Antti Härkönen, sihteeri

Vuoden 2019 osakkaiden tiemaksut

29.05.2019

Vuoden 2019 tiemaksut on postitettu osakkaille yleisen kokouksen päätösten mukaisesti. Eräpäivä 30.6.2019.

Tiekunnan kokousten päätösten muutoksenhakuprosessi 1.1.2019 alkaen

14.05.2019

64 § Tiekunnan, toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksen oikaisu
Oikaisuvaatimus on esitettävä tiekunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava tiekunnan kokous koolle käsittelemään oikaisuvaatimus. Toimitsijamiehellä tai hoitokunnalla on myös oikeus itse samassa ajassa ratkaista itse tekemäänsä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus.

65 § Tiekunnan päätöksen moittiminen
Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimivaltainen on se käräjäoikeus, jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä sijaitsee tie, jota asia koskee. Jos tie sijaitsee kahden tai useamman maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden tuomiopiirissä, asian ratkaisee se käräjäoikeus, jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä sijaitsee pääosa siitä tiestä, jota asia koskee.

Vuoden 2018 tiemaksulaskut

13.06.2018

Tiekunnan kokouksen 18.5.2018 päätösten mukaisesti laskutetaan tieosakkailta vuoden 2018 tiemaksut 15.6.2018. Eräpäivä on 29.6.2018.

Kokouspöytäkirja 18.5.2018

19.05.2018

Pöytäkirjan voi tiekunnan osakas lukea salasanoilla. Jos olet hukannut KT ja SS niin kysy ne sähköpostilla antti.harkonen@mhy.fi.

02.05.2018

Kokouskutsu

Valkeisjärven yksityistien tiekunnan kokous
PERJANTAINA 18.5.2018 klo 17.00
PAIKKA: OSAO Pudasjärven yksikkö os. Jyrkkäkoskentie 18 A 93100 PUDASJÄRVI

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Edellisten vuosien 2015, 2016 ja 2017 tilinpäätöksien vahvistaminen
6. Tilinpäätöksien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuosilta 2015, 2016 ja 2017
7. Uusien tieosakkaiden hyväksyminen
8. Tieyksiköiden vahvistaminen (tarkistakaa ja ilmoittakaa mm. omistuksien muutoksista ymv)
9. Uuden hoitokunnan toimikausi ja palkkiot
Nykyinen hoitokunta jatkaa vuoden 2018 vuoden loppuun yleisen kokouksen päätöksen 14.8.2015 mukaisesti.
Hoitokunnan esitys uudesta toimikaudesta:
- uusi toimikausi 2019-2022 (4 vuotta)
- pj. palkkio 100 euroa/vuosi
10. Talousarvioiden vahvistaminen vuodelle 2018 sekä toimikausille 2019-2022
11. Vuosille 2018 sekä toimikaudelle 2019-2022 maksuunpanoluetteloiden vahvistaminen ja laskutuksen eräpäivän päättäminen
Hoitokunnan esitys:
- vuosittain perusmaksu 20 euroa/osakas
- yksiköillä jaettu yhteissumma 1000 euroa/vuosi
- eräpäivä kesäkuun loppuun mennessä
Ulkopuolisten tienkäyttäjien maksut
12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta ajalle 2019-2022
13. Toiminnantarkastajan valinta 2019-2022
14. Muut hoitokunnan esittämät asiat
- Tien perusparannushankkeen eteneminen/päättyminen
- Hallintopalvelujen sopimuksen jatkaminen
15. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika
16. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät maksut
17. Muut asiat, yleiskeskustelu
18. Muutoksenhakuohjeet
19. Kokouksen päättäminen

Maksuunpanoluettelot ja päivitetty tieyksikkölaskelmat ovat nähtävillä Mhy Pudasjärven toimiston aukioloaikana 3.5.2018 alkaen.

Pudasjärvi 2.5.2018


MERK
Tapio Ojala, hoitokunnan pj Antti Härkönen, sihteeri

Perusparannushanke etenee 2017

29.05.2017

Metsäkeskus on hyväksynyt rahoituksen koskien Valkeisjärven tien perusparannushanketta.

Hankkeeseen osallistuneet ovat saaneet ennakkotiedon rahoituksen hyväksymisestä 22.5.2017.
Tiedotteen mukaan hanketta aloitetaan toteuttamaan kesän-syksyn 2017 aikana, josta lähetetään tarkempi tiedote.

Puuston poisto

29.06.2016

Edellisen yleisen kokouksen päätösten mukaan kunnostettavan tieosuuden puiden poisto tien reunoilta on maanomistajien vastuulla. Osa maanomistajista on valtuuttanyt mhy:t hoitamaan asian.Tien kunnostusta haittaava puusto pitäisi olla poistettuna kesäkuun loppuun mennessä.

Puheenjohtajan yhteystiedot

10.06.2016

Valkeisjärven hoitokunnan puheenjohtajan korjatut yhteystiedot (ovat laskussa väärin):
ojala.tapio@gmail.com

puhelin: 050-3595435

VUODEN 2016 PERUSMAKSUN LASKUTUS

25.05.2016

Yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti laskutetaan vuoden 2016 osalta perusmaksu 35 euroa/osakas.
Osakkaita pyydetään ilmoittamaan puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteen joko kotisivujen palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen antti.harkonen@mhy.fi.

 

 

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Yleisen kokouksen 1.10.21 PK + osallistujaluettelo
- - - - -
Valtakirjamalli tiekunnan kokoukseen
- - - - -
Vuoden 2019 TP ja tase
- - - - -
Lisää dokumentteja