11.5.2022

PERUSPARANNUSHANKE II VAIHE KESÄLLÄ 2022Viime syksynä aloitettu Kuhasensaarentien perusparannushanke jatkuu loppukesällä ja alkusyksystä. Tavoitteena on töiden aloittaminen elokuun puolivälin tietämillä. Valmista pitäisi tulla syyskuun loppuun mennessä.

Aluksi pyritään tekemään louhintatyöt. Se edellyttää jonkin verran kaivinkonetyötä ennen sitä, jotta louhittavat kalliot saadaan kunnolla näkyviin ja irtoaines pois räjäytettävistä kohteista.

Sen jälkeen kunnostetaan ojia, asennetaan rumpuja, lisätään kantavuutta tietyissä paikoissa ja levitetään lopulta uusi kulutuskerros koko kunnostettavalle tienosalle.

Kaikesta tästä aiheutuu loppukesällä jonkin verran haittaa liikenteelle, mutta se on vain väliaikaista. Tavoitteena on hyvä ja turvallinen tie vuosikymmeniksi eteenpäin.

*** Tämänvuotinen urakkakilpailu on avattu tänään. Tarjouspyyntö ja tarkemmat suunnitelmat julkaistaan tietysti näillä tiekunnan omilla verkkosivuilla. Sen lisäksi tarjouspyyntö lähetetään suoraan valikoituihin potentiaalisiin yrityksiin Lappeenrannan seudulla. Kilpailutus julkistetaan myös julkisten hankintojen Hilma-palvelualustalla julkisena pienhankintana kaikkien halukkaiden nähtäväksi.


KH


13.10.2021

TYÖT ALKAVAT MAANANTAINA 18.10.2021Kuhasensaarentien perusparannustyöt alkavat maanantaina 18.10.2021. Sen on suunniteltu kestävä kaksi viikkoa.

Työ alkaa ojien kaivamisella isossa alamäessä, joka laskeutuu Soukanpohjaan. Ehkä tiistaina asennetaan rumpu Kuhasesaarentie 78:n liittymään.

Kaivaminen siirtyy sen jälkeen "Nimettömän suon" alueelle, jossa loppuviikolla asennetaan rumpu tien alitse. Kumpikin rummun asennus katkaisee liikenteen vähäksi aikaa. Loppuviikolla Soukanpohjan alamäkeen ja Nimettömän suon kohteeseen ajetaan maa-ainekset ja niitä tiivistetään jyräämällä.

Toisella viikolla työt siirtyvät "Romun kapialle". Siinä heilutaan kaivinkoneen ja tiejyrän ja sorarekan kanssa koko viikko. Valmista pitäisi olla loka-marraskuun vaihteessa. Urakkasopimuksen mukaan työaikaa on 15.11.2021 asti, jos kaikki ei mene suunnitellulla tavalla.

Kaikki tämä aiheuttaa haittaa ja viivästymistä liikenteelle. Kehotamme välttämään tarpeetonta liikennöintiä tiellä.

Ongelmatilanteissa soita:
Kari Hovi, toimitsijamies 040 706 4882
Visa Vainikka, urakoitsija, työnjohtaja 0500 154 03221.9.2021

PARANNUSHANKKEEN I VAIHE KÄYNNISTYYKuhasensaarentien pitkään puuhattu peruskorjaus on käynnistymässä lokakuun alkupuolella. Tänä syksynä korjataan kolme kohdetta. "Nimettömän suon" osuus, jossa ongelmana on ollut joka keväinen veden seisominen tiellä. Toinen kohde on "Romun kapia", joka on kourumainen kivikasojen reunustama hyvin kapea osuus. Kolmas kohde on iso alamäki tanssilavan mäeltä Soukanpohjan notkoon.

Urakkatarjouskilpailu päättyi 20.9.2021. Kilpailu toimitettiin julkisena kilpailuna Hilma-kilpailutussivustolla. Kilpailuun saatiin kaksi tarjousta. Voittajaksi valikoitui Vainikan Sora Oy Lemiltä. Toinen tarjouksen jättänyt yritys oli Maanrakennus Reijola Oy Lappeenrannasta.

Työn tarkemmasta aloittamisesta ja se aiheuttamista haitoista liikenteelle ilmoitellaan tällä sivustolla ja tieosakkaille lähetettävillä viesteillä. Liikenteen mahdollisesta pysäyttämisestä pyritään viestimään tehokkaasti.

Toimitsijamies


30.8.2021

PERUSPARANNUSHANKE ETENEE III
Valtionapupäätös varmistui

Tiekunta sai lopulta myönteisen valtionapupäätöksen ELY-keksukselta. Päätöksen mukaan valtionapua saadaan 50 % hankkeeseen hyväksytyistä menoista. Lemin kunnalta on haettu 20 %:n osuutta, mutta sen päätöstä rahoituksesta odotellaan vielä.


Tarjouskilpailu avattu

Tiekunta on avannut tarjouskilpailun tien parannustöistöiden ensimmäisestä vaiheesta. Tarjouspyyntö on julkaistu tiekunnan omien sivujen lisäksi julkisessa kipailufoorumi Hilmassa. Lisäksi tarjousta on pyydetty suoraan kuudelta eri yritykseltä.

Tieremontin ensimmäinen vaihe käsittää Pitkän alamäen Soukanpohjan notkoon, Romun Kapian uusimisen ja "Nimettömän suon" kohteen, jossa vesi seisoo joka kevät.

Tarjouskilpailun aikataulu on nopea, sillä töihin pitäisi päästä jo lokakuun alusta.

Töiden aloittamisesta ja liikenne-esteistä ilmoitetaan tällä sivulla.

Kari Hovi
Tieisännöitsijä11.5.2021

PERUSPARANNUSHANKE ETENEE II
Kauan odotettu puuston poisto tiealueen reunoilta on nyt totta. Se toteutetaan viikolla 20. aikaisemmasta tiedosta poiketen. Tieurakoitsija oli tullut uusiin aatoksiin.

Kantavuusmittaus tehdään sitä ennen perjantaina 14.5.2021 klo 10-12. Siitä ei aiheudu kovin suurta haittaa liikenteelle.

Kari Hovi
Tieisännöitsijä

 

 

Uusimmat uutiset

MALTTIA TIETYÖMAALLE
Kuhasensaarentien urakoitsija toivoo, että työmaalla noudatettaisiin malttia ja varovaisuutta. Lue lisää...
- - - - -
LIIKENNENTIEDOTE II
Kuhasensaarentie on suljettuna torstainataina 15.9.2022 klo 12.00-16.00 välisenä aikana tierumpujen Lue lisää...
- - - - -
LIIKENNETIEDOTE
Kuhasensaarentien loppupää Rapasalontien liittymän jälkeen suljetaan maanantaina 22.8.2022 klo 8.00-10.00 Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Toimitsijamiehen päätös 5
- - - - -
Toimitsijamiehen päätös 6
- - - - -
Vuosikokouksen pöytäkirja 2022
- - - - -
Lisää dokumentteja