Sanasto

Hoitokunta

Kolmijäseninen tiekunnan valitsema toimielin, joka huolehtii tiekunnan juoksevista asioista. Hoitokunnan sijaan tiekunnalla voi olla toimitsijamies (es. tieisännöitsijä).

Maksuunpanoluettelo

kts. www.matriset.fi/tiekunnat/maksuunpanoluettelo

Perusmaksu

Hallintokulujen kattamiseen tieosakkailta perittävä maksu. Samansuuruinen kaikille tieosakkaille. Hallintokulut voidaan kattaa myös tiemaksuin, mutta perusmaksu on suositeltavampi koska jokainen osakas aiheuttaa samansuuruiset laskutus-, postitus- yms. kulut liikennemäärästä riippumatta.

Tiehoitokunta

Ei virallinen termi, tällä tarkoitettanee tilanteesta riippuen joko tiekuntaa tai hoitokuntaa. kts. tiekunta, hoitokunta.

Tiekunta

Tietoimituksessa perustettu tieosakkaiden muodostama elin, joka vastaa yksityistien tienpidosta.

Tielautakunta

Kunnan yksityistieasioista vastaava toimielin. Tielautakunnan tehtävät on voitu kunnassa alistaa myös jollekin toiselle lautakunnalle.

Tiemaksu

Tieyksiköiden perusteella määräytyvä maksu. kts. yksityistien yksiköinti. Tämän lisäksi voidaan periä perusmaksua ja käyttömaksuja.

Tienpito

Tien tekeminen ja kunnossapito.

Tieoikeus

Kiinteistölle myönnetty pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkuyhteytenä.

Tieosakas

Henkilö, jonka omistamalla kiinteistöllä on tieoikeus yksityistiehen tai elinkeinonharjoittaja, jolle on myönnetty tienkäyttöoikeus.

Tietoimitus

Toimitusinsinöörin ja kahden toimitusmiehen pitämä kokous, jossa päätetään mm. tieoikeuden myöntämisestä kiinteistölle.

Tonnikilometri

Tien yksiköinnissä käytettävä yksikkö, joka kuvaa vuotuisen liikenteen kokonaispainonpainon ja käytetyn matkan tuloa. Es. 5 t x 3 km = 15 tkm

Yksityistie

Tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat.

Yksityistiekunta

Kts. tiekunta, yksityistie

Yksityistien ositus

Yksityistien yksiköinti.

Yksityistien yksiköinti

Tien rakentamis- tai kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaille. Kts. myös: www.matriset.fi/tiekunnat/yksikointi

 

Palveluita: Syksy