Tietokilpailu

Valitse kysymyksistä oikea vaihtoehto.
Paina tämän jälkeen "Laske pisteet" -painiketta

Valitse vaihtoehto, joka on tosi?
Tieyksiköissä lyhenne ULMa tarkoittaa?
Kutsu tiekunnan kokoukseen tulee toimittaa tieosakkaille vähintään?
Kuntien yksityisteille määräämän avustuksen suuruus perustuu?

Tieyksikkölaskelmassa käytetty tienkäyttöyksikkö on?
Maksimikustannustarkastelulla tarkoitetaan?
Yksityistien osituksella tarkoitetaan?
Tien hoitokunta valitaan?
Lomakiinteistön painoluku Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan tieyksiköitä määrättäessä perustuu?
Uusista yksityistien tieyksiköistä päättää?

 

 

Palveluita: Syksy