Siltajaakkoin yksityistiekunta

Rapasalontie + Eteläkärjentie - Iso Rapasalo - Lemi/Luumäki

KOKOUSKUTSU

18.06.2023

Siltajaakkoin yksityistien vuosikokous

Aika: Lauantai 8.7.2023 klo 10.00
Paikka: Jalkosalmen tanssilava, Kuhasensaarentie 27, 54710 Lemi

Kokouksessa käsitellään tavanomaiset vuosikokousasiat ja jätehuollon kehittämistä.

Kaikki kokousasiakirjat ovat tieosakkaiden luettavissa, ladattavissa ja tulostettavissa tiekunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.tiekunta.fi/siltajaakkoin Dokumentit-välilehdellä, johon kirjaudutaan osakastunnuksin:


KAHVITARJOILU - TERVETULOA
Kari Hovi
Toimitsijamies

KOKOUSKUTSU

30.06.2022

Siltajaakkoin yksityistien vuosikokous

Aika: lauantai 23.7.2022 klo 10.00
Paikka: Jalkosalmen lava, Kuhasensaarentie 27, 54710 Lemi

Kokouksessa käsitellään Yksityistielain määräämät vuosikokousasiat sekä lainan antamista Kuhasensaaren yksityistielle.

Kokousasiakirjat ovat luettavissa ja ladattavissa Dokumentit-välilehdellä.

Kokouksessa kahvitarjoilu
TERVETULOA!

Toimitsijamies

TIEKUNNAN SÄÄNNÖT REKISTERÖITY

23.11.2021

Siltajaakkoin yksityistien sääntömääräisessä kokouksessa 14.8.2021 hyväksyttiin tiekunnalle uudet säännöt. Ne toimitettiin MML:lle rekisteröitäväksi kiinteistörekisteriin.

Nyt, kun kokouksen päätös on tullut lainvoimaiseksi, MML on 23.11.2021 rekisteröinyt tiekunnan uudet säännöt.

Uudet säännöt pidetään kaikkien nähtävänä tiekunnan kotisivuilla www.tiekunta.fi/siltajaakkoin "Säännöt"-välilehdellä. Sinne on lisätty myös sääntöjä koskeva MML:n rekisteröintipäätös.

UUSIEN SÄÄNTÖJEN OLENNAISET MUUTOKSET

Tiekunnan säännöt täydentävät Yksityistielain säännöksiä ja toisaalta antavat mahdollisuuden hieman poiketa lain säännöksistä. Alla kuvataan pari olennaisinta asiaa. Loput kannattaa lukea säännöistä.

TOIMINNAN TARKASTUS

Sääntöjen mukaan tiekunnalla on yksi toiminnantarkastaja ja tällä varahenkilö. Laissa säädetään kahdesta tarkastajasta, joiden tehtävänä on tarkastaa taloudenpitoa.

Meidän sääntöjemme mukaan toiminnantarkastajan on tarkastettava myös hallinnon toiminnan ja päätösten lain mukaisuutta. Tiekunnissa tehdään usein laittomia päätöksiä, joiden havaitseminen jää pelkästään osakkaiden tarkkavaisuuden varaan. Meillä asiat ovat paremmin, kun asiantuntevan tarkastajan tehtävänä on kiinnittää huomiota myös tähän puoleen.

Uutta on myös se, että toiminnantarkastaja voidaan valita tehtäväänsä toistaiseksi eikä vain määräajaksi.

TIEOSAKKAIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Tieosakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Yksityistielaissa, mutta ne ovat laissa hajallaan eri asiayhteyksissä. Sen vuoksi tärkeimmät on kirjattu sääntöihin tiivistettynä.

Tieosakkaan tärkein oikeus on oikeus käyttää tietä, niin kuin tieoikeuksia määriteltäessä on sovittu. Tieosakkaalla on oikeus olla mukana päättämässä tienpitoa koskevista toimenpiteistä sekä tiekunnan taloudenpidosta ja hallinnosta.

Osakkaalla on kaksi tärkeää velvollisuutta oikeuksien vastapainona:

- Ensiksi tieosakkaan on itse oma-aloitteisesti ilmoitettava yhteys- tai omistustiedoissaan sekä tienkäytössään tapahtuvista muutoksista tiekunnalle.

- Toiseksi tieosakkaan on osallistuttava tienpidon kustannuksiin tiekokouksessa sovitulla panoksella.

KH

SILTAPORTIN KOODI VAIHTUU

03.11.2021

Siltaportin lukon SALAINEN KOODI vaihtuu tiistaina 9.11.2021. Koodi on lähetetty tiekunnan osakasrekisteriin merkityille yhteyshenkilöille sähköpostissa 1.11.2021. Osalle yhteyshenkilöitä tieto on lähetetty samana päivänä paperikirjeenä. Paperikirjeen katsotaan olevan perillä 7 päivän kuluessa lähettämisestä.

Varmistathan, että sinulla on uusi koodi käytettävissä. Salaista koodia ei anneta puhelimitse kenellekään. Se on hankittava mökkikiinteistön osakasrekisteriin merkityltä omistajalta tai muulta yhteyshenkilöltä.

Kari Hovi
Toimitsijamies

METSÄSTÄJIÄ ISO RAPASALOSSA

04.10.2021

Tiekunta on antanut Ruomin metsästysyhdistykselle luvan käyttää siltaa ja tietä tänä syksynä hirvijahtia varten.

Metsästysyhdistys on ilmoittanut, että hirvijahti Iso Rapasalossa järjestetään viikonloppuna joko 9.-10. tai 16.-17. lokakuuta.

Punanutut siis liikkuvat saaressa täysin laillisesti ja luvan saaneina.

Kari Hovi
Tieisännöitsijä

RAKENTAMISRAHASTON VAROJEN PALAUTUS ALKAA

22.09.2021

Tiekokouksen päätöksen mukaisesti Siltajaakkoin tiekunnan Rakennusrahaston jäljellä olevat varat palautetaan maksajille/tieosakkaille.

Tänään ovat ensimmäiset tieosakkaat saaneet kyselyn, jossa pyydetään tietoja maksutapahtumaa varten. Maksaminen tapahtuu sitä mukaa, kun maksuosoitetietoja osakkailta saadaan. Osoitetietojen keräämistä on jouduttu vähän porrastamaan, jotta vältyttäisiin sähköpostin ruuhkautumiselta.

Enin osa saadaan varmaan maksetuksi lokakuun loppuun mennessä.

KH

SILTAPORTIN LUKITUS MUUTTUU 21.7.2021

01.07.2021

Hoitokunnan päätöksen mukaisesti siltaportissa siirrytään käyttämään numerokoodilukkoa. Muutos tapahtuu keskiviikkona 21.7.2021.

Syynä muutokseen on viime keväinen väärinkäytös. Silloin portista kuljettiin luvatta vanhalla puomin avaimella, joka sopi myös sillan portin lukkoon.

Numerokoodi on tarkoitus vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, jotta se ei pääse leviämään hallitsemattomasti.

NUMEROLUKKOA VARTEN jokaiselle sillan käyttöön oikeutetulle tieosakkaalle lähetetään NELINUMEROINEN NUMEROKOODI, jolla lukko aukeaa. Tallenna koodi huolellisesti ja jaa se niille, joilla on oikeus käyttää mökkiäsi.

Numerolukon käyttö on helppoa. Dokumentit -välilehdellä on lukon käyttöohje. Lisäksi käyttöohje kiinnitetään porttiin.

P.S. Älä heti hävitä nykyistä portin avainta. Jos numerolukon käyttöönotossa alkaa ilmetä liian suuria vaikeuksia, voidaan joutua palaamaan vanhaan avainlukkoon.

PORAKAIVON VESITUTKIMUS

30.06.2021

Tiekunta on teettänyt Talousvesitutkimuksen Porakaivoyhtymän vedestä. Tulokset eivät olleet kovin hyvät. Eniten huolta aiheuttaa vedessä oleva fluoridi. Se voi aiheuttaa pidemmässä käytössä ongelmia hampaille, vaikka fluori sinänsä sopivina annoksina on hampaille hyväksi. Terveystarkastaja Anni Antikainen Lappeenrannan Ympäristöterveydenhuollosta suosittelee, että kaivoveteen lisättäisiin puolet sellaista vettä, jossa fluoridia ei ole.

Veden korkea fluoridipitoisuus johtuu kallioperästä, joka on suurelta osalta rapakiveä. Ratkaisuksi ongelmaan suositellaan suodattimen asentamista.

Toinen ohjearvot ylittänyt ominaisuus oli veden sameus. Sen kerrotaan johtuvan vedessä olevasta raudasta ja mangaanista. Sen ei liene kovin suuri ongelma terveyden kannalta, mutta on esteettinen ongelma. Siihenkin ratkaisuksi suositellaan suodattimen asentamista.

Lisäksi vedessä on rautaa yli ohjearvon, mutta se ei liene terveydellinen ongelma. Rauta vain värjää vettä ruskeaksi ja aiheuttaa osaltaan sameutta.

Näitä asioita on syytä käsitellä elokuussa tiekokouksessa. Kenties olisi syytä pitää erillinen Porakaivoyhtymän osakkaiden kokous, jossa päätetään jatkotoimenpiteistä. Siihen mennessä pitäisi selvittää mahdollisia kustannuksia.

Jätekimppa- ja osoitepäivitysasiaa

16.02.2021

Tervehdys!

Jätehuolto Iso Rapasalon jätekimpan jätepisteessä alkaa taas toimintansa 1.5.
Nyt on hyvä aika muistuttaa teitä kimppalaisia: Laitatteko paluupostissa minulle tietoa tulemaan, jos osoitetietoihinne on tullut muutoksia.

Myös te jotka ette vielä kuulu jätekimppaan ja haluaisitte siihen liittyä, ilmoittakaa siitä minulle.

Kevät kohisten tulee!!!

Terveisin
Tuija Nyberg

tuija.nyberg50@gmail.com
-----------------------------

Siltajaakkoin yksityistiekunnan uudet säännöt - Luonnos kommentoitavaksi

01.02.2021

Tiekunnalle on laadittu luonnos uusiksi tiekunnan säännöiksi. Dokumentti löytyy nettisivun Dokumentit-sivulta.

Tutustuthan luonnokseen ja mikäli sinulla on kommentoitavaa ota yhteys Kari Hoviin.
Kommentit toimitettava Karille helmikuun loppuun mennessä.

kari.t.hovi@gmail.com
Puh. 040 7064882


Terveisin,
Hoitokunta
---------------------------------------------------

Rapasalon alkupään uusittu tie

20.11.2020

Alkupään uusi tie on nyt ajokunnossa.
Facebook-ryhmässä on kuvia.

-----------------------

Rapasalontien ja Kuhasensaarentien talviaurauksesta.

21.10.2020

Markku Hovi hoitaa molempien teiden aurauksen taas sen mukaan, mikä on lumitilanne.
Jos tarvitset tilannetietoja tien ajettavuudesta ja auraustilanteesta tai sinulla on joitakin toivomuksia liittyen teiden aukipitoon, ota yhteys Markkuun Puh. 0500928031.

________________

Korjaustyö alkanut tänään

13.10.2020

Rapasalontien alkupään korjaustyö on nyt alkanut. Markku siellä myllertää. Porttia pidetään siis auki niinä päivinä, kun maa-aineksen kuljetusta tehdään. Markku sulkee portin illaksi, kun työ loppuu.

-----------------------------

Rapasalon tien alkupään korjaustyön aloitus viivästyy

06.10.2020

Rapasalontien alkupään remontin alkaminen viivästyy syystä, että Markku Hovin kaivinkone on mennyt epäkuntoon remontin alkua edeltävänä päivänä.
Ilmoitetaan asiasta täällä myös, kun tiedetään milloin Markku ja Visa pääsevät alkamaan työn.

T. Hoitokunta
________________________________

Lappeenrannan Energian putkilukko

16.09.2020

Lappeenrannan Energia Oy on laittanut putkilukkonsa siltaporttiin pohjoiskärjen sähköverkon mahdollisia ylläpito- ja huoltotarpeita varten.
_____________________

Rapasalon tien alkupään korjaustyö

04.09.2020

Rapasalon tien alkupään korjaustyö Kuhasensaaren puolella aloitetaan lokakuun 5. päivä ja sen on arvioitu kestävän 1,5-2 viikkoa.

Työn suorittavat Visa Vainikka ja Markku Hovi tiimeineen.

Siltaportti pidetään auki muutamana päivänä työhön liittyvien kuljetusten takia. Porttiin tulee muistutuslappu tätä koskien.

Työmaa-alueella oleskelu ei ole suositeltavaa muille kuin siellä työskenteleville. Jos kuitenkin on asioitava siellä, on syytä pukeutua huomioliiviin tms.

Kulku työmaa-alueen läpi autoilla on mahdollista työn aikana. 'Remontti' ei siis estä saareen tai sieltä pois pääsyä, mutta voi hidastaa sitä. Tie saatetaan ajoittain sulkea toviksi.

Terveisin,
Hoitokunta

--------------------------------------------------------------

Siltajaakkoin yksityistiekunnan kokouksen no 12 pöytäkirja

21.08.2020

Siltajaakkoin yksityistiekunnan kokouksen no 12 pöytäkirja
8.8.2020

Siltajaakkoin yksityistiekunnan kokouksen no 12 pöytäkirja on nyt katsottavissa ja ladattavissa tiekunnan nettisivun Dokumentit-sivulla.

https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=siltajaakkoin

Hyvää loppukesää toivottaen

HOITOKUNTA

----------------------------------------------------------------

Siltajaakkoin yksityistien kokous N:o 12

13.07.2020

Aika: Lauantai 8.8.2020 klo 11.00 alkaen
Paikka: Jalkosalmen lava, Kuhasensaarentie 27, 54700 LEMI

TIEOSAKKAILLE

KAHVITARJOILU

Kokouksessa käsitellään muun muassa:

1. Tilikauteen 1.6.2019-31.5.2020 liittyvät asiat

- Toimintakertomus
- Tilinpäätös
- Vastuuvapaus

3. Tien alkupään perusparannushanke, joka oli
jatkovalmistelussa edellisestä kokouksesta

4. Selvitykset osakkaiden maksamista liittymismaksuista
sekä tien ja sillan rakennuskustannuksista

4. Alkaneen tilikauden 1.6.2020-31.5.2021 asiat
- Hoitosuunnitelma
- Talousarvio
- Yksikköjako ja tiemaksut


KAIKKI ASIAKIRJAT OVAT ETUKÄTEEN SAATAVILLA NETISTÄ
Ehdotus kokouksen työjärjestykseksi ja kaikki siihen liittyvät liiteasiakirjat ovat nähtävänä Tiekunnan nettisivuilla "Dokumentit"-osiossa, jossa niitä pääsee selaamaan ja tulostamaan osakkaille toimitetuilla osakastunnuksilla.

https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=siltajaakkoin


TERVETULOA!

Iso-Rapasalo 13.7.2020

HOITOKUNTA
-----------------------------------------------------

Kallioleikkauksen runsaustyö valmistunut

14.05.2020

Rusnaustyö on tehty. Liikenne kulkee taas normaalisti 'kanjonin' läpi.
Video 'kanjonista' Facebook-ryhmässämme.

Terveisin,
Tuija Nyberg
_____________________________

Kallioleikkauksen rusnaustyö alkanut tänään

11.05.2020

Kallioleikkauksen rusnaustyö on päässyt alkuun. Työn aikana on käytössä kiertotie 'Sähkömiesten' mökkitien kautta sillalle. Sunin Lasse hoitaa 'kiertotie-kyltit' leikkauksen molempiin päihin.

T. Tuija Nyberg

http://userfiles.matriset.fi/asiakasgalleriat/salt3ap8t9kmov2tupohe8cvxgcwls.jpg
___________________

Kallioleikkauksen runsaus alkaa maanantaina

09.05.2020

Rapasalontien kallioleikkauksen rusnaus alkaa maanantaina 11.5.2020. Rusnaus tarkoittaa, että leikkauksen seinämistä irrotetaan eri kokoisia kivenlohkareita, joiden arvellaan ehkä muuten putoavan alas hallitsemattomasti.

Työn tarkoituksena on lisätä leikkauksen turvallisuutta.

Työn on arvioitu kestävän 3-4 päivää. Tarkkaa aikaa ei ole voitu määritellä, koska kallio on hyvin rapautunutta. Kun irrotetaan yksi lohkare, ei tiedetä etukäteen, montako lohkaretta sen lisäksi on irrotettava.

Työn aikana leikkauksessa käytetään suuria työkoneita. Suurimpia lohkareita saatetaan joutua rikkomaan räjäyttämällä, jotta ne voidaan kuljettaa pois. Tästä aiheutuu haittaa Rapasalontien liikenteelle. Liikenne saatetaan pysäyttää aika-ajoin.

Hotokunta pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa tien käytölle.
Kaikki tehdään kuitenkin tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi!
___________________

Hoitokunnan kokouksen pöytäkirja no 9 ja osoitetietojen päivitys

17.04.2020

Hyvää kevättä kaikille isorapasalolaisille!

Hoitokunnan pöytäkirja numero 9 liitteineen löytyy Dokumentit-sivulta.
Liitteenä mm. selvitys tieosakkaiden maksamista maksuosuuksista.

Yhteystietojen päivittämisestä:

Jotta varmistuisimme tiedotteiden ja sähköpostien perille tulon osakkaille, pyydämme, että yhteystietojen muuttuessa ilmoittaisitte siitä hoitokunnalle.
(tuija.nyberg50@gmail.com). Sähköposteja on myös mennyt vastaanottajien roskaposteihin, joten suosittelemme, että kävisitte niitäkin kurkistamassa silloin tällöin.

(Tieosakkaalla on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa osoitetietonsa ja niiden muutokset tiekunnalle. YksTL 50§ 3 mom.)

Terveisin,
Tuija Nyberg
Hoitokunnan sihteeri
____________________________________________________________________

Painorajoitus voimaan Kuhasensaarentielle!

21.03.2020

Kuhasensaarentielle on tullut voimaan 13 t painorajoitus kelirikkoajaksi. Painorajoituksen tarkoituksena on vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia vayrioita tielle. Tie on koko ajan liikennoitävissä painorajoitusta kevyemmillä ajoneuvoilla. Tien kunto vaihtelee eri kohdissa.

Painorajoitus poistetaan, kun routa on kokonaan sulanut ja tie kunnostettu normaalia liikennettä varten.

Tielle ollaan laatimassa parannussuunnitelmaa tuleviksi vuosiksi. Parannustoimenpiteillä on tarkoitus lisätä tien routakestävyyttä pysyvästi tulevina vuosina.


Terveisin,
Kuhasensaaren yksityistie
Kari Hovi
________________________________

Hoitokunnan kokous no 8 joulukuussa 2019

07.02.2020

Hoitokunnan puhelin- ja sähköpostikokouksen pöytäkirja on luettavissa Dokumentit-sivulla.

________________________

Hätäavainkaappi siltaporttiin

27.08.2019

Siltaportille on nyt asennettu hätäavainkaappi. Sen käyttö on tarkoitettu AINOASTAAN PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖÖN.

http://www.tiekunta.fi/siltajaakkoin/?sivu=kuvia&catid=756Neljä tärkeää seikkaa mieleen painettavaksi:

1. Jos joudut kutsumaan hätäkeskuksesta pelastuslaitoksen toimijoita saareen, etkä pysty järjestämään itse portin avausta, muista mainita heille lukitusta siltaportista ja siinä olevasta hätäavainkaapista.

2. Jos olet joutunut käyttämään hätäavainta, ilmoita siitä välittömästi hoitokunnalle.

3. Jos havaitset, että hätäavainkaapin lasi on rikottu ja/tai avain on pois, ilmoita siitä välittömästi hoitokunnalle.

4. Lasin rikkominen muussa kuin hätätapauksessa aiheuttaa 150 Euron kustannuksen lasin rikkojalle.

Terveisin,
Hoitokunta

----------------------------------------------------------------------

Hoitokunta kokoontunut eilen 26.8.

27.08.2019

Katso hoitokunnan kokous no 7:n pöytäkirja Dokumentit-sivulla.

--------------------

Saimaan Kuitu Oy tiedottaa muutoksesta

23.08.2019

Uutun ja Sallisen toivomuksesta laitan myös Siltajaakkoin tiekunnan sivustolle tiedotteen.

http://userfiles.matriset.fi/asiakasliitteet/1682_SaimaanKuituOytiedottaa.pdf

T. Tuija Nyberg

-------------------------------------------------------

Siltajaakkoin yksityistiekunnan kokouksen no 11 pöytäkirja

15.07.2019

Siltajaakkoin yksityistiekunnan kokouksen no 11 pöytäkirja kaikkine liitteineen on nyt katsottavissa ja ladattavissa tiekunnan nettisivun Dokumentit-sivulla.

https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=siltajaakkoin

Hyvää kesän jatkoa toivottaen

HOITOKUNTA

----------------------------------------------------------

Lausunto Rapasalontien kallioleikkauksesta

28.06.2019

Hyvä tieosakas

Viime vuoden lopulla runkotien urakoitsija Peab Infra teki viimeiset takuukorjaukset tiehen. Hoitokunta vaati tällöin Peabia parantamaan kallioleikkauksen tilaa, joka ei hoitokunnan mielestä täyttänyt vaatimuksia. Hoitokunta epäili tuolloin leikkauksen turvallisuutta. Peabin edustajan mielestä leikkaus on "Ihan ookoo".

Tämän vuoden alkupuolella hoitokunta päätti teettää ulkopuolisella asiantuntijalla arvion kallioleikkauksen tilasta ja turvallisuudesta. Tämä lausunto on saatu perjantaina 28.6.2019. Se julkaistaan Siltajaakkoin yksityistien dokumenteissa heti.
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=siltajaakkoin

Asiaa käsitellään tiekokouksessa lauantaina 6.7.2019.

Terveisin
Hoitokunta

------------------------------------------------------------

Kokouskutsu - Siltajaakkoin yksityistien kokous N:o 11

16.06.2019

Siltajaakkoin yksityistien kokous N:o 11

Aika: Paikka:
Lauantai 6.7.2019 klo 11.00 alkaen
Jalkosalmen lava, Kuhasensaarentie 27, 54700 LEMI

TIEOSAKKAILLE

KAHVITARJOILU

Kokouksessa käsitellään muun muassa:

1.Tilikauteen 1.6.2018-31.5.2019 liittyvät asiat

- Toimintakertomus
- Tilinpäätös
- Vastuuvapaus

2.Tien rakennusvaiheeseen liittyvät asiat
- Esimerkiksi kallioleikkauksen tilanne

3.Tien alkupään perusparannushanke, joka oli jatkovalmistelussa edellisestä kokouksesta

4.Alkaneen tilikauden 1.6.2019-31.5.2020 asiat
- Hoitosuunnitelma
- Talousarvio
- Yksikköjako ja tiemaksut

5.Muita asioita ovat
- Puomi ja portti
- Laituri
- Porakaivoyhtymä
- Jätekimppa

KAIKKI ASIAKIRJAT OVAT ETUKÄTEEN SAATAVILLA NETISTÄ
Ehdotus kokouksen työjärjestykseksi ja kaikki siihen liittyvät liiteasiakirjat ovat nähtävänä Tiekunnan nettisivuilla "Dokumentit"-osiossa, jossa niitä pääsee selaamaan ja tulostamaan osakkaille toimitetuilla osakastunnuksilla.


https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=siltajaakkoin


TERVETULOA!

Iso-Rapasalo 16.6.2019

HOITOKUNTA

---------------------------------

Hoitokunta kokoontunut eilen 8.6.

09.06.2019

Katso hoitokunnan kokous no 6:n pöytäkirja Dokumentit-sivulla.

-----

Vuosikokous 2019 – Ennakkoilmoitus

13.05.2019

Siltajaakkoin yksityistiekunnan yleinen kokous no 11 pidetään lauantaina 6.7.2019 klo 11.00 Jalkosalmen lavalla. Kokouskutsu lähetetään kaikille osakkaille myöhemmin.

Mikäli sinulla on osakkaana asia tai asioita, joita katsot tärkeäksi käsitellä kokouksessa, pyydämme sinua ilmaisemaan asiaehdotuksesi mahdollisimman pian hoitokunnalle, jotta hoitokunta ehtii esivalmistella asian kokoukseen ja voi sisällyttää sen asialistalle.

Lähetä asiaehdotuksesi Yhteys-sivun alaosassa olevaa Yhteydenotto-lomaketta käyttäen.


Terveisin,
Tuija Nyberg
Hoitokunnan sihteeri

--------------------------------------------------------------------------

Jätekimppa-asiaa

30.04.2019

Jäteastioita on nyt käännetty jätteenkeräyspisteellä kimppalaisten käyttöön.
HUOM! Vain jätekimpan jäsenet saavat käyttää keräyspistettä.

Muistutukseksi kimppalaisille vielä pari kuvaa jätepalvelusta

http://www.tiekunta.fi/siltajaakkoin/?sivu=kuvia&catid=706

ja dokumenteissa otteita EKJH:n viranhaltijapäätöksestä.

https://secure.matriset.fi/customers/files.php?id=1938

------------------------------------------------------------------

Hoitokunta kokoontunut tänään 19.4.

19.04.2019

Katso hoitokunnan kokous no 5:n pöytäkirja Dokumentit-sivulla.
---------

HOITOKUNTA ODOTTAA YHTEYDENOTTOASI - Tiedote 3

16.04.2019

Viime syyskuun alussa pidetyssä Siltajaakkoin tiekunnan kokouksessa kyseltiin, miten voi saada tärkeänä pitämänsä asia käsiteltäväksi tiekunnan kokouksessa. Siihen vastattiin, että asia on syytä ilmaista hoitokunnalle hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hoitokunta ehtii valmistella asian. Nyt on se aika.

Hoitokunta kokoontuu Pitkäperjantaina kokoukseen, jossa ensimmäisen kerran käsitellään tulevan vuosikokouksen asioita. Sen jälkeenkin on tarkoitus pitää vielä valmistelevia kokouksia tarpeen mukaan. Tilinpäätös valmistunee kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Sitten on annettava toiminnantarkastajille riittävästi aikaa aineistoon perehtymiseen. Vuosikokous pidettäneen tämän hetken arvion mukaan heinäkuun ensimmäisenä tai toisena viikonloppuna.

Pitkäperjantain kokouksessa pohditaan ainakin puomin ja portin sulkemista tai aukipitämistä. Siitä on osakkaiden keskuudessa erilaisia näkemyksiä. Voimassa olevan päätöksen mukaan ne pidetään suljettuina - piste. Hoitokunta kaipaa tähän asiaan osakkaiden kommentteja, koska tarkoituksena on löytää sellainen kompromissi, jonka kanssa kaikki voisivat elää. Kommentteja voi lähettää Yhteys-sivun alaosassa olevaa Yhteydenotto-lomaketta käyttäen.

Muita hoitokunnan asialistalla olevia asioita ovat jätekimppaan liittyvät asiat, porakaivon hallinnointiin liittyvät asiat sekä laituriin ja sen kuntoon liittyvät asiat. Näistä voit myös lähettää mielipiteitäsi hoitokunnalle.

Lisäksi voit tehdä aloitteen hoitokunnalle jonkin omasta mielestäsi tärkeän asian käsittelemiseksi.

http://www.tiekunta.fi/siltajaakkoin/?sivu=yhteys

Kari Hovi
hoitokunnan puheenjohtaja

----------------------------------------------------------------------


Uudet väylämerkit sillan kupeeseen

15.04.2019

Huhtikuun alussa on asennettu uudet sinivalkoiset väylämerkit sillan viereen.


http://www.tiekunta.fi/siltajaakkoin/?sivu=kuvia&catid=702

-----------------------------------------------------------------

Kuhasensaarentien alkupään oikaisusta

14.04.2019

Kuhasensaarentien Toimitsijamies Risto Laitinen ystävällisesti informoi oikaisuprojektin tilanteesta meille seuraavaa:

Työn alkaminen myöhästyi syksyllä urakoitsijan toisen työmaan takia ja pohjan kaivutyö saatiin tehdyksi, mutta tien runkotäyte jäi ajamatta lumentulon keskeytettyä työn. Seuraavaksi tulee pieniä kallion louhintatöitä muutamasta kohdin kunhan paljastuvat lumen alta. Sen jälkeen päästään ajamaan tien runkotäytettä.
Valmistuminen menee varmaan syyspuolelle. Rahaakin pitää hankkeelle löytyä hieman lisää.

Terveisin

Risto Laitinen

------------------------------------------

Pintakelirikkoa luvassa Rapasalontielle

25.03.2019

Luin tänään lehdestä, että Väylävirasto arvelee tämän kevään pahimpien kelirikkojen osuvan Kaakkois-Suomeen ja Lappiin. Syynä eivät niinkään ole kovat pakkaset, vaan poikkeuksellinen lumimäärä, joka aiheuttaa ennemminkin pintakelirikkoa kuin teiden runkoon kohdistuvaa vahinkoa.

Totesin viime viikonloppuna (21.-24.3.), että Rapasalossa on ollut kuluneena talvena ennätyksellisen paljon lunta. Nyt lumen sulaminen on alkanut melkoisella vauhdilla. Tien sivuun auratut lumivallit ovat todella korkeat ja niiden sisältämän veden määrä on arvaamattoman suuri. Tämä saattaa aiheuttaa syviäkin vesilammikoita notkopaikkoihin. Näin siitäkin huolimatta, että niihin pyritään puhkaisemaan laskuaukkoja traktorin kauhalla puskemalla.

Tien 6 cm paksu kulutuspinta tehtiin syksyllä varsin myöhään, eikä se kaikin osin ehtinyt enää vähäisen liikenteen vuoksi kovettua. Tämä kulutuskerros saattaa pehmitä melkoiseksi velliksi huhtikuun puoliväliin mennessä. Kelien kuivuessa, toivoakseni Pääsiäiseen mennessä, tien pinta kovettuu taas parempaan kuntoon.

Ennen kesää lienee tarvetta lanata tie taas oikeaan muotoonsa.

Kari Hovi

------------------------------------------------------------------

TULEVAISUUS ON JO TÄÄLLÄ - Tiedote 2

12.03.2019

Vuoden alusta tuli voimaan uusi Yksityistielaki. Se toi paljon uusia vaatimuksia tiekuntien hallinnoinnille. Siltajaakkoin yksityistie vastaa ajan haasteeseen ottamalla käyttöön uuden tiekuntien hallinnointiin tarkoitetun ohjelmistokokonaisuuden. Vanhoilla toimintatavoilla olisi päädytty raskaisiin ja kallisiin toimintatapoihin.

Hallinnon läpinäkyvyys

Uusi laki asettaa uusia velvollisuuksia tiekunnan viestinnälle. Yhtenä uutena vaatimuksena on, että hoitokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirjat, jotka on asetettava osakkaiden nähtäväksi 14 päivää ennen varsinaista tiekokousta. Lisäksi saman ajan on pidettävä esillä kokouksessa käsiteltävä yksikköluettelo ja maksuunpanoluettelo. Nämä velvoitteet olivat jo vanhassakin laissa. Myös kokouksessa käsiteltävä hoitosuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto on hyvä saada tieosakkaiden tietoon hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokouksen jälkeen kokouksen pöytäkirja kaikkine liitteineen on saatettava tieosakkaiden tietoon viimeistään 14 vuorokautta kokouksen jälkeen.

Näistä kertyy aikamoinen asiakirjanippu, jonka tulostaminen, pakkaaminen ja postittaminen on ollut kallista puuhaa. Ensin kokouskutsu kaikkine liitteineen ja kokouksen jälkeen pöytäkirja kaikkine liitteineen. Nyt kaikki julkaistaan näillä tiekunnan omien verkkosivujen osakkaille tarkoitetussa osiossa, jonne pääsee vain tieosakkaan käyttäjätunnuksilla. Onhan tämä myös paljon ympäristöystävällisempää.

Muita kustannussäästöjä

Ohjelmistokokonaisuuteen kuuluu näiden verkkosivujen lisäksi osakasrekisteri, tieyksiköintiosio, laskutusosio, kirjanpito-osio ja kokousosio. Hoitokunta hoitaa tästä lähtien tieyksiköinnit itse. Yksikkölistasta tiedot siirretään suoraan laskutukseen. Laskut, kokouskutsut ja muut tiedotteet lähetetään tieosakkaille mieluiten sähköpostitse. Se tapahtuu suoraan laskutuksesta. Hoitokunta suosittelee tätä tapaa kustannussyistä.

Ne osakkaat, jotka eivät halua käyttää sähköpostia, saavat paperipostia. Laskut ja kirjeet lähetetään palveluntuottajan kautta myös automaattisesti. Paperilaskuista joudutaan kuitenkin maksamaan palveluntuottajalle erilliskorvaus.

Laskut viedään laskutusohjelmasta suoraan kirjanpito-ohjelmaan, joka sisältyy palveluun. Näin tiekunta voi luopua tilitoimiston käytöstä. Siitä syntyy kustannussäästöä.

Tehoa tiekokouksiin

Ohjelmistossa on myös osio, joka helpottaa tiekokouksen toimintaa. Se antaa muun muassa osanottajalistan Se toimii myös ääntenlaskun apuna. Tiekunnassahan osakkaan äänimäärä määräytyy tieyksiköiden mukaan. Lisäksi laissa on määräys, että yksikään osakas ei voi käyttää yli 30 % annetuista äänistä. Ohjelmamme tuntee tuon säännön, ja osaa tilanteen tullen 'leikata' äänimäärän oikeaksi.

Viestintää kahteen suuntaan

Verkkosivumme kautta voit lähettää palautetta hoitokunnalle. Tällä hetkellä viestit tulevat minun sähköpostiini, mutta jaan niitä tilanteen mukaan muille. Sihteerimme Tuija Nyberg on kauhean innostunut hoitamaan tätä viestintäpuolta. Hän puhkuu intoa päästä julkaisemaan kaikenlaista tieosakkaita kiinnostavaa tietoa. Tehtävien jaossa minun hoitooni tulevat taloushallinnon asiat.

Nähdään Rapasalossa!

Kari Hovi
Hoitokunnan puheenjohtaja

--------------------------------------------------------------------

Tiekunnalle hankittu ohjelmisto tiekunnan hallinnointiin - Tiedote 1

05.03.2019

Tiekunnalle on hankittu maaliskuun alussa lisenssi NetWintie-tietokoneohjelmistoon karttaliitteineen. Internet-perustaisen NetWintie ohjelmiston toimittaa Matriset Oy, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus yksityistieasioiden hoidosta ja alan ohjelmistotuotannosta.

NetWintie-ohjelmiston avulla hoidetaan tiekunnan hallinnointi kokonaisuudessaan.Se helpottaaa tiekunnan vuosittaisten rutiinien hoitoa.

Ohjelmistoon sisältyvät mm.Osoiterekisteri, Yksiköinti, Maksuunpanoluettelo, Laskutus, Käyttömaksut, Kokouskutsut, Postituspalvelu, Sähköpostien (laskut, tiedotteet) seuranta, Kirjanpito, Talousarvio.

Lisäksi järjestelmässä on mukana tiekunnan omat Kotisivut, mitkä toimivat tärkeänä tiedon lähteenä tieosakkaille. Kotisivulla dokumenttien lukemiseen tarvitset osakastunnuksen ja salasanan. Salasana ja tunnus lähetetään osakkaille erillisellä sähköpostilla tai kirjeessä niille, joilla sähköpostia ei ole.

http://www.tiekunta.fi/siltajaakkoin/


Ohjelmisto otetaan vähitellen käyttöön niin, että se on kokonaan toimintavalmis seuraavan tilikauden alkaessa 1.6.2019.

Viestintäterveisin,
Tuija Nyberg
Hoitokunnan sihteeri

www.matriset.fi

 

 

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Tiekuntien yhdistäminen
- - - - -
Jätepisteen uusiminen
- - - - -
Pöytäkirja 15.
- - - - -
Lisää dokumentteja

Etusivu | Yhteys | Uutiset | Dokumentit | Osakastiedot | Historiaa | Kysymyksiä ja vastauksia | Linkkejä | Säännöt