Töijensalon YT T105 /Ripatti

Hoidetulla tiellä on mukava ajella!

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia tien kunnosspidosta tiekunnan päättämän talousarvion ja sovitun kunnossapidon mukaisesti.

Tieosakkaan tulee:
- maksaa tiemaksunsa määräajassa
- ilmoittaaa tienkäytössä tapahtuvista muutoksista
- ilmoittaa osoitteen muutoksista
- pitää huolta kiinteistöliittymänsä kunnosta
- kantaa osaltaan huolta yhteiseen lukuun kunnossapidettävästä tiestä
- välttää tien vaurioittamista ja samalla omaa korvausvastuutaan
- huolehtia osaltaan tieliikennelain ja muun tienkäyttöä säätelevän lainsäädännön noudattamisesta
- ilmoittaa hoitokunnalle niistä uusista käyttäjistä, jotka käyttävät tietä, mutta eivät ole osakkaita

 

 

Ajankohtaista

2020-12-30 Tieosakkaan velvollisuudet
TIEOSAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Tieosakkaalla on oikeus • osallistua tiekunnan kokouksiin joko Lue lisää...
- - - - -
2020-12-14 Tiedote
AJANKOHTAISTA! Talvikunnossapitoa jatkaa sama urakoitsija, joka on aikaisemminkin tehnyt auraukset ja Lue lisää...
- - - - -
2020-09-04 yksikkölaskelman perusteita
TIEYKSIKKÖLASKELMAN PERUSTEITA YKSITYISTIELAISTA LOMA-ASUNNOT 1. Yksi ruokakunta. 2. 200 tonnia, käydään harvemmin (1-3 viikon ajan), Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Etusivu | Ajankohtaista | Yhteys | Palvelut | PERUSPARANNUS 2017 | PERUSPARANNUS KIVISALMI TIEDOTE | Perusparannus Vähäsalmi 2017 | Silta | Siltarummut | Vuosikokous 1.6.2019 | Kuvia