Töijensalon YT T105 /Ripatti

Hoidetulla tiellä on mukava ajella!

2020-12-30 Tieosakkaan velvollisuudet

09.01.2021

TIEOSAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Tieosakkaalla on oikeus
• osallistua tiekunnan kokouksiin joko henkilökohtaisesti tai
valtuuttamalla asiamiehen
• tulla valituksi tiekunnan toimielimen jäseneksi
• tulla valituksi muuhun tiekunnan luottamustehtävään
• tieyksiköiden suhteessa vaikuttaa tiekunnan päätöksiin
Tieosakkaan velvollisuus on
• maksaa tiemaksunsa määräajassa kokouksessa päätettyyn
eräpäivään mennessä
• ilmoittaa tienkäytössään tapahtuneista tai tapahtuvista
muutoksista
• ilmoittaa osoitteensa muutoksesta
• ilmoittaa hyvissä ajoin tiekunnan kokouksessa käsiteltäväksi
haluamansa asiat
• ilmoittaa mahdollisista kiinteistö- tai määräalakaupoista
• ilmoittaa ja tarvittaessa jo etukäteen olla yhteydessä muista
tiekunnan ja tienpidon kannalta
merkittävistä sopimuksistaan, esimerkiksi maanvuokrasopimuksista,
pylväiden tai kaapeleiden
sijoitussopimuksista tiealueen lähellä
• pitää huolta tieliittymänsä kunnosta
• kantaa osaltaan huolta yhteiseen lukuun kunnossapidettävästä tiestä
• välttää tien vaurioittamista ja samalla omaa korvausvastuutaan
• huolehtia osaltaan tieliikennelain ja muun tienkäyttöä säätelevän
lainsäädännön noudattamisesta

2020-12-14 Tiedote

14.12.2020

AJANKOHTAISTA!

Talvikunnossapitoa jatkaa sama urakoitsija, joka on aikaisemminkin tehnyt auraukset ja liukkauden torjunnan mitä tiekunnan kokouksessa on päätetty. Urakoitsijina on toiminut Esa Virolainen.

Lanaukset tekee myös tulevana kesänä Esa Virolainen.
Urakoitsijan kanssa on tehty kolmen vuoden sopimus.

Hoitokunta ohjaa urakoitsijaa, eli hoitokunta päättää milloin on tarpellista tehdä tarvittava kunnossapito kuten auraus, liukkauden torjunta tai lanaus.

Tiekunnan kokous pidetään keväällä 2021. Tällöin vahvistetaan uusi
kunnossapitokustannusten osittelu.

Osakkaiden tiedot on käyty läpi ja tarvittaessa korjattu vuoden
2020 lopulla. Työ jatkuu edelleen, jossa selvitetään tienkäyttöä talvella.

Osoitetietoja on tarkistettu ja työ jatkuu edelleen, tarkoitus on saada mahdollisimman monen sähköpostiosoite. Tämä voi helpottaa laskujen lähettämistyötä ja tiedottamista.

Tiekunnalta puuttuu vielä 80 kappaletta sähköpostiosoitteita.
Hoitokunta toivoo, että saataisiin lähes kaikilta sähköpostiosoite.

Vuoden 2021 alusta hoitokuntaan kuuluu Risto Heimonen, Markku Virtanen ja Arto Malmberg.

HYVÄÄ JOULUA !

Pentti Ripatti
puh. 0400-244282


2020-09-04 yksikkölaskelman perusteita

04.09.2020

TIEYKSIKKÖLASKELMAN PERUSTEITA YKSITYISTIELAISTA
LOMA-ASUNNOT
1. Yksi ruokakunta.
2. 200 tonnia, käydään harvemmin (1-3 viikon ajan), mutta vain
kesäaikaan.
3. 350-500 tonnia, käydään normaalisti (4-5 viikon ajan), mutta
vain kesäaikaan.
4. 600-800 tonnia, käydään useasti. Sisältyy talviauraus.
5. 900 tonnia käydään useasti tai kiinteistöä käytetään
kakkosasuntona (käytetään ympäri vuoden. Sisältyy
talviaurausta.
6. Rakentamaton tontti 30 tonnia.
7. Liikennöi kolme henkilöautoa + 20%


MUITA PAINOLUKUJA
8. Asuinkiinteistön ulkoinen liikenne ULA 1100 tonnia.
9. Maatilan asumisesta ym. Aiheutuva ulkoinen liikenne ULM 1100
tonnia
10. Metsän kokonaisliikenne, ohjeellinen painoluku MEL 14 tonnia.

Muita perusteita tieyksiköintiin:
1. Kesäliikenne: Tiekunta on päättänyt, että kesäkäyttöpainolukua
käytetään vain touko- syyskuun välisen ajan liikennöinnistä
2. Talviliikenne: Ympärivuotista liikennettä on myös käytäessä
lomakiinteistöä katsomassa, huoltamassa, lämmittämässä, kalassa tai
kunnostamassa syys- toukokuun välisenä aikana. Tällöin painolukuun
tulee lisäystä.
3. Hoitokunta tarkkailee tienkäyttöä ja aurausta. Mikäli tiekunnalle
on annettu virheellistä tietoa, yksiköintiin tehdään tarvittavat
korjaukset tiekunnan kokouksen ja yksityistielain mukaisesti.
4. On syytä huomioida, että tienkäytöksi lasketaan myös se, kun
kiinteistöä käydään katsomassa.

Liikennelajilyhenteet ovat alla:
ULA = asuinkiinteistön ulk. liikenne.
ULL = lomakiinteistön ulkoinen liikenne
EL =erityisliikenne
MEL= metsälön ulkoinen liikenne
ULM = maatilan ulk. liikenne
ULV peltolohk. ulk. liikenne

Osakkaita pyydetään tarkastamaan liitteen 1 tietojen oikeellisuus. Muistutukset tieyksiköinnin laskelmien osalta tulee tehdä kirjallisesti 15.11.2020 mennessä seuraavaan osoitteeseen:
Töijensalon yksityistie/Pentti Ripatti, Pajukuja 6, 19600 Hartola tai sähköpostitse osoitteeseen pentti.ripatti@phnet.fi
Ystävällisin terveisin Töijensalon yksityistien hoitokunta:
Pentti Ripatti, Risto Heimonen, Markku Virtanen
Liite 1: Tieosakkaan perustiedot

01-09-2020: OJIEN KAIVUU 1.9.-15.09.2020

31.08.2020

Huomio!
Tiekunta toivoo malttia liikenteessä Töijensalon yksityistiellä ojien kaivuun aikana.
Pitää malttaa odottaa,jos tulee liikennekatko.
Koneet tekevät työtään. Tiekunnankin kannalta on tärkeää ettei häiritä urakoitsijoita.Häiriöstä tulee lisäkustannuksia tiekunnalle.
Tärkeintä kaikille on ettei ei satu vahinkoja.

Tiellä on työssä kaivuri sekä ajokone, joka kuljettaa maa-ainesta läjityspaikoille, joita on viidessä paikkaa.
Ojien kaivuuta tehdään tien alusta Hirvensalmen sillalle saakka.

Olisi hyvä välttää liikennettä ojien kaivuun aikaan.

Autoilijoiden on syytä noudattaa yleisestikin maltillisempaa nopeutta. Töijensalon yksitystiellä ajetaan liin suurilla nopeuksilla.
Se on valitettavaa, kun joutuu pysähtymään teinvarteen, niin ohi ajetaan aivan liian suurella nopeudella.
TÖIJENSALONTIELLÄ ON ALUE NOPEUSRAJOITUS 40 KM/TUNNISSA

Tien syyslanaus tehdään syksyllä ojien kaivuun jälkeen.

Tieyksikkölaskelman tarkistus on käynnissä,eli kunnossapidon osittelu, joka valmistuu syksyn 2020 aikana. Mahdollisesti lähetetään kaikilla osakkaille tilakortti, jonka tiedot tulee tarkastaa.


Terveisin!
Hoitokunta
OJIEN KAIVUU 1.9.-15.09.2020

31.08.2020

Huomio!
Tiekunta toivoo malttia liikenteessä Töijensalon yksityistiellä ojien kaivuun aikana.
Pitää malttaa odottaa,jos tulee liikennekatko.
Koneet tekevät työtään. Tiekunnankin kannalta on tärkeää ettei häiritä urakoitsijoita.Häiriöstä tulee lisäkustannuksia tiekunnalle.
Tärkeintä kaikille on ettei ei satu vahinkoja.

Tiellä on työssä kaivuri sekä ajokone, joka kuljettaa maa-ainesta läjityspaikoille, joita on viidessä paikkaa.
Ojien kaivuuta tehdään tien alusta Hirvensalmen sillalle saakka.

Olisi hyvä välttää liikennettä ojien kaivuun aikaan.

Autoilijoiden on syytä noudattaa yleisestikin maltillisempaa nopeutta. Töijensalon yksitystiellä ajetaan liin suurilla nopeuksilla.
Se on valitettavaa, kun joutuu pysähtymään teinvarteen, niin ohi ajetaan aivan liian suurella nopeudella.
TÖIJENSALONTIELLÄ ON ALUE NOPEUSRAJOITUS 40 KM/TUNNISSA

Tien syyslanaus tehdään syksyllä ojien kaivuun jälkeen.

Tieyksikkölaskelman tarkistus on käynnissä,eli kunnossapidon osittelu, joka valmistuu syksyn 2020 aikana. Mahdollisesti lähetetään kaikilla osakkaille tilakortti, jonka tiedot tulee tarkastaa.


Terveisin!
Hoitokunta
Tiekokous 2020-07-04

11.05.2020

VUOSIKOKOUS 2020

Kokouskutsu Liite 2

Töijensalon yksityistien T105 vuosikokous pidetään Sysmässä Suopellon nuorisoseuran talolla lauantaina 4.07.2020 alkaen klo 10.00.
Kokouspaikan osoite on Suopellontie 623, 19700 Sysmä.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

1. Kokouksessa päätetään tienkäyttöön ja kunnossapitoon liittyvistä
asioista (vuosikokoukselle kuuluvat
asiat), sekä maksuunpanoluettelon kunnossapito hyväksymisestä/
vahvistamisesta. Maksuunpanoluettelo
on yksikkömaksuista, kuljetusmaksuista ja käyttömaksuista.
2. Päätetään yksikkömaksujen, kuljetusmaksujen ja käyttömaksujen
perinnästä sekä ulosotosta.
3. Päätetään Hirvensalmen penkereiden kaiteiden uusimisesta 2021,
kustannusarvio 9000,00 €. Haetaan valtionavustusta vuonna 2021.
4. Päätetään tien alkupäässä olevien ojien ja luiskien
(ojakilometrejä 4,0 km) kunnostamisesta,kustannusarvio n. 12000,00
euroa. Kun ojia ja luiskia putsataan,niin tuleva maa-aines
laitetaan luiskan päälle tienreunaan kohdallaan kunkin
maanomistajan maalle.
5. Tieyksikkölaskelma käsitellään ja vahvistetaan muutoksien osalta
tähän 4.7.2020 mennessä.
Päätetään tieyksikkölaskelman muuttamisesta uuden (vuoden 2019)
yksityistielain mukaiseksi. Työ tehtäisiin seuraavaan kokoukseen
mennessä.
Päätetään uuden yksikkölaskelman käyttöönottamisesta heti vuonna
2021.
6. Päätetään mahdollisesti muistakin yksityistielain 58 §:ssä
mainituista asioista.
7. Tieyksikkölaskelma, maksuunpanoluettelot ja muut asiapaperit ovat
nähtävillä tiehoitokunnan puheenjohtajalla ja hoitokunnan
jäsenillä 14 päivän ajan, 13.6.-27.06.2020 välisen ajan, ennen
kokousta.
Muistutukset on tehtävä kirjallisesti ja niiden on oltava perillä
01.07.2020 mennessä. Muistutukset lähetetään puheenjohtajan
osoitteeseen.

Tiekunnan kokouksen tarkistettu pöytäkirja, maksuunpanoluettelo sekä muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksen jälkeen puheenjohtajalla ja hoitokunnanjäsenillä 08.7-22.07.2020 välisen ajan.

Tervetuloa kokoukseen!
Sysmässä 10.06.2020

Hoitokunta puolesta pj. Pentti Ripatti
19600 Hartola, Pajukuja 6
puh. 0400-244282 sähköposti: pentti.ripatti@phnet.fi

Aika on varattava maksuunpanoluettelon, pöytäkirjan ja muiden asiakirjojen katsomista varten Markku Virtaselta, Risto Heimoselta tai Pentti Ripatilta.
Yhteystiedot:
Markku Virtanen Risto Heimonen
Rimminniementie 70 Töijensalontie 817
19700 Sysmä 19700 Sysmä
puh. 0505-651311 0400-616597
Muista ilmoittaa osoitteesi muutokset tai omistajan vaihtuminen.
Tiekunnan kotisivu: www.tiekunta.fi/toijensalo. Asiapaperit ovat esillä tuntia ennen kokousta.
Hoitokunnan toivomus on:
- jos olet kuumeinen tai muuten sairas, voisitko antaa valtakirjan
henkilölle joka voi edustaa kiinteistöäsi kokouksessa.
- muistetaan kokouksessa turvaväli kaksi metriä.
- Varaudu, että tarvittaessa kokous pidetään ulkona.

Liitteenä asialista ym. kirjallisen kutsun mukana.

Tiedote 2020-02-17

17.02.2020

TIEDOTE
Poikkeuksellinen talvi, tie on ajoittain ollut liukas. Esa Virolainen on hoitanut aurauksen ja hiekoituksen.
Hiekoitushiekkaa Esa Virolainen on vienyt ohjee mukaan.
Tietenkin jonkun mielestä tie on surkeassa kunnossa.
Liukkauden torjuntaa on tehty rajoitetusti. Nopeuden 40km/tunnissa huomioimalla ja käyttämällä nastarenkaita oskomme, että tiellä on päässyt liikkumaan, kun otta ajankohdan huomioon.

Hirvensalmen sillan kaiteet ovat huonokuntoiset ja niiden uusiminen alkaa olla ajankohtainen. Laitetteassa kaiteet sillankin kohdalle, matka on 240 m. Hinta tulisi olemaan . n. 10000 euroa.
Tilanne muuttui huonompaan suuntaan, kun sähköyhtiö kaatoi puut pois luiskista.

Tiekunnan kokous pidetään touko-keäskuussa.

Malttia liikkumisessä Töijensalon yksityistiellä!
Terv. Hoitokunnan pj. Pentti Ripatti

2019-12-06 Hirvensaalmen silta ja talvihoito

04.12.2019

Hei!
Elenia kaataa Hirvensalmen sillan ja sähkölinjan välissä olevat puut.
Ilmeisesti Suurenkylän osakaskunta kaataa lisäksi Hirvensalmen sillan etelä-Puolella olevat puut, joten maisema muuttuu.

Tiellä liikkuvilta vaaditaan varovaisuutta työn aikana ja myöhemminkin.
Kaiteet ovat matalat, eli ne on uusittava tai laitettava nopeusrajoitus.
Vuosikokous 2019 päättää.

Tien auraa Esa Virolainen ja hiekottaa mäkipaikkoja tarvittaessa.
Taloussuunnitelmassa ei ole paljon rahaa hiekoittamiseen.
Tiellä liikuttaessa tulee noudattaa nopeurajoitusta ja erityistä varovaisuutta.

Sysmässä 6.12.2019

Terveisin!

pj. Pentti Ripatti

Tiekunnan pilkki

29.03.2019

Hei!

TIEKUNNAN PILKKI LA 6.4.2019 ALKAEN KLO 10.00

KILPAILUAIKA 10.00-12.00

KAIKKI KALAT PUNNITAAN.

PAIKKA KIVISALMI.

TEHDÄÄN NUOTIO!

OSANOTTAJA VOI TUODA PALKINNON TULLESSAAN JA LAHJOITTAA PALKINNOKSI, EI

PAKOLLINEN.

YKSI SARJA, KAIKKI KILPAILEVAT SAMASSA SARJASSA!

KILPAILUALUE ON KIVISALMEN PUTKISILLALTA POHJOISEEN.

EI OSANOTTOMAKSUA!

TERVETULOA!

TÖIJENSALON TIEN HOITOKUNTA

PS. JOKAINEN KILPAILEE OMALLA VASTUULLAAN

Parantamishanke, tietosuoja ja vuosikokous

01.06.2018

KIVISALMEN PUTKISILTA.

Kivisalmen putkisilta uusittu huhti-toukokuun aikana 2018.Paras tulos olisi saatu silloin kun Päijänteen vedenpinnankorkeus olisi alimmillaan. Urakoitsijan kanssa oli sovittu, että urakka pitää olla valmis 15.5.2018.
Kivisalmen takana olevat joutuivat kärsimään liikennekatkosta 2.5.-5.5.2018. Liikennekatkosta oli ilmoitettu n. 1,5 viikkoa aikaisemmin.
Lisäksi oli niin että siltarummun noston ajaksi oli otettu sähkökatko, joka kesti n. yhden tunnin. ELENIA hoiti katkon ja ilmoittamisen. Työtä vaikeutti veden pinnan korkeus. Nyt 1.6.2018 Päijänteen vedenpinta on korkeammillaan.
Vähäsalmen putkisilta oli asennettu syksyllä 2017.

PARANTAMISHANKKEET

Vähäsalmen ja Kivisalmen parantamishankkeet ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti 15.5.2018.

Hakemus yksityisen tien valtionavustuksen maksamiseksi on lähetetty KEHA-keskukseen Tampereelle 16.5.2018.

Sysmän kuntaan on lähetetty asiapaperit 16.5.2018 kunnan avustuksen
maksamista varten tiekunnalle. Avustus on myönnetty vuonna 2017 siten
että kunta maksaa avustuksen vuoden 2018 aikana.

Tiekunnan vuosikokous on 2.6.2018 alkaen klo 10.00 Sysmän Suopellossa.

TIEKUNNAN TIETOSUOJASELOSTE:

Hoitokunta on laatinut tietosuojaselosteen, joka otetaan käyttöön. Kyseessä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyohje.

SYSMÄ 1.6.2018
Pentti RipattiTöijesalontie kunnossapito talvi ja alkuvuosi 2018

04.02.2018

Auraukset tekee talvella 2018 Esa Virolainen entisen käytännön mukaan.
Liukkauden torjuntaan ei ole suuria mahdollisuuksia,joten pitää ajaa varovasti ja ottaa keli huomioon.Keväällä kelirikon aikaan 2018 voidaan joutua laittamaan painorajoitus. Pyrimme kuitenkin,että rajoitusta ei laiteta.Tien pölynsidonta tehdään mahdollisesti keväällä 2018.Tiekunnan vuosikous pidetään keväällä 2018. Liukkauden torjunnassa on hankalaa kelien muuttuminen. Työ menee hukkaan, jos lunta sataa päälle.
Kerta meksaa, jos tehdään murskeella levitettynä 300-400 euroa/kuorma. Tien pituus on 10 km.

Terv.
Pentti Ripatti

TIEDOTE SILTARUMMUN UUSIMINEN VÄHÄSALMI

23.11.2017

TIEDOTE TIENKÄYTTÄJILLE!
Sysmässä Töijensalon yksityistiellä T105 on 3,0 km:n kohdalla tie poikki n. kahden vuorokauden ajan.
Katkos alkaa keskiviikkona 29.11. klo 07.00 ja päättyy perjantaina 1.12.2017 klo 16.00.
Vähäsalmen takana oleviin kiinteistöihin ei yllä mainittuina päivinä pääse tietä pitkin kulkemaan. Katkos johtuu Vähäsalmen siltarummun (3,0 km kohta) parantamishankkeesta. Eli tie kaivetaan auki rummun kohdalla ja laitetaan uusi siltarumpu.

Lisäksi toivotaan, että urakkaa voidaan tehdä rauhassa viikolla 48
(27.11.-2.12.2017). Tämä tarkoittaa, että vältetään tarpeetonta liikkumista työn sujumisen vuoksi Töijensalon yksityistiellä viikolla 48, myös muulloin kuin katkon aikana. Asiasta on päätetty tiekunnan
vuosikokouksessa 10.6.2017. Asia on mainittu kokouskutsussa. Liikennekatkoista ei ole valitettu.Töijensalon yksityistien tiekunta ei tee tilapäistä tieyhteyttä ko. rummun kohdalle järveen kahden
vuorokauden takia. Katkos koskee lähinnä niitä joiden kiinteistö on siltarummun takana. Laitamme tarvittavat liikennemerkit ja taulun tienalkuun, missä tieto liikenteen katkosta.

Tarpeeton pysäköinti on kielletty viikolla 48 Töijensalon yksityistien varteen ennen siltarumputyömaata. Tämä on työmaaliikenteen helpottamiseksi. Hoitokunta pahoittelee katkosta.Joudutaan menettelemään näin siltarummun vaihdon vuoksi. Vastaamme tiedusteluihin
liikennekatkosta ja sen ajankohdasta.

Sysmässä 22.11.2017

Pentti Ripatti Risto Heimonen Markku Virtanen
puh. 0400-244282. puh. 0400-616597 050-5651311
Koneurakointi Tarmo Oksanen Ky
puh. 0400-886746
Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana on Kivisalmen siltarummun uusiminen
7,0 km:n kohdalla. Tästä tiedotetaan erikseen niille joiden kiinteistö on ko. siltarummun takana. Erityisesti pahoittelemme vakituisille asukkaille aiheuttamaamme haittaa!

Siltarumpujen parannushanke 2017 - 2018

23.10.2017

SILTARUMPUJEN PARANTAMISHANKE VÄHÄSALMI JA KIVISALMI


Hoitokunta on tehnyt urakkasopimuksen konaisurakkana Koneurakointi Tarmo Oksanen KY:n kanssa. Toteutus marras- joulukuussa 2017 tai keväällä 2018 siten, että hanke on kokonaisuudessaan valmis 15.5.2018. Hankkeen rahoitus on kunnossa.

Tiekunta tiedottaa kirjeellä työn aloittamisesta n. viikkoa aikaisemmin, kun siltarumpujen uusiminen alkaa. Liikennekatko on kummallakin siltarummulla erikseen n. 2 vuorokautta.Vähäsalmi 3,0 km:n ja Kivisalmi 7,0 km:n kohdalla. Lisäksi liikennettä tulee välttää kummallakin rummulla erikseen n. viikon ajan.

Tien alkuun laitetaan taulu, jossa ilmoitetaan päivämäärät sulkemisesta siltarumpujen kohdalla, eikä liikenne tien toiseen päähän (siltarummun ylitys) onnistu. Lisäksi tulee huomioida työmaaliikenne, sitä ei saa haitata pysäköimällä autoja tienvarteen. Liikenteen katkaisemiseen käytetään liikennemerkkejä ja tarvittaessa puomia, sekä varoitusvaloja. Noin 100 metriä ennen työmaata liikkuminen on kielletty.

Tiekunta tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Hoitokunta vastaa kyselyihin puhelimella numeroista P. Ripatti 0400-244282, R. Heimonen 0400-616597 ja M.Virtanen 0505-651311

Tämä menettely on kaikkien yhteinen etu. Yhteinen päätös liikenteen katkaisemisesta ja rajoittamisesta on tehty tiekunnan kokouksissa.
Tämä on tiekunnalle halvin ratkaisu.

TIEKUNTA VAATII, ETTÄ PARANTAMISHANKKEEN AIKANA TIELLÄ LIIKUTAAN ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN!

Sysmä 23.10.2017

Pentti Ripatti
0400-244282
pentti.ripatti@phnet.fi

VUOSIKOKOUS JA HOITOKUNNAN TIEDOTE 2017

22.10.2017

Tiekunnan vuosikokous on pidetty 10.06.2017 Sysmässä. Kokouksessa päätettiin Töijensalon yksityistien kunnossapitoon liittyvistä asioista. Lisäksi tehtiin päätöksiä siltarumpujen Vähäsalmi ja Kivisalmi parantamishankkeesta 2017-2018. Hoitokunnalle annettiin valtuudet toteuttaa hanke käytännön järjestelyineen.

Hoitokunta on kokoontunut useita kertoja ja lukemattomia käyntejä on tehty siltarummuille suunnittelemaan ja toteuttamaan valmistelevaa työtä. Tarjoukset pyydettiin viideltä urakoitsijalta. Tarjoukset piti jättää 2017 elokuun loppuun mennessä. Aikaa oli kaksi kuukautta. Tarjouksia saatiin viisi. Tarjoukset olivat kokonaisurakkatarjouksia.
Hoitokunta valitsi tarjouksien perusteella urakoitsijaksi Koneurakointi Tarmo Oksanen KY:n Sysmästä. Urakkasopimus allekirjoitettiin syyskuun lopulla 2017.

Hoitokunta päätti hakea lokakuussa 2017 tilapäistä rahoitusta varten pankkilainaa. Tämä johtuu siitä, että ELY-keskukselta saadaan myönnettyä avustusta laskuja vastaan. Lisäksi viimeinen erä saadaan maksettua laskua vastaan.

Tarvittavat puut siltarummuilta on kaadettu hoitokunnan toimesta. Maanomistajien ja vesialueen omistajien kanssa on tehty tarvittavat sopimukset. Vähäsalmen siltarummun päällä oleva sähkölinja 20 Kv on siirretty. Valmistelevat työt on saatu valmiiksi lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Hoitokunta on päättänyt lähettää kirjeen parantamishankkeen aloittamisesta Töijensalon yksityistien osakkaille n. viikkoa ennen kun työ aloitetaan. Lisäksi tiedotetaan tarkempi aloittamisaika tien alussa olevalla taululla. Liikennekatkosta ilmoitetaan viranomaisille. Takaraja milloin urakoitsijan pitää saada työ valmiksi on 15.5.2018. Hankkeen aloittamiseen vaikuttaa Päijänteen vedenpinnan korkeus. Hanke on helpompi toteuttaa kuivatyönä.

Hoitokunta
puolesta: Pentti Ripatti Markku Virtanen Risto Heimonen

VUOSIKOKOUS ja SILTARUMMUT 2017-03-26

26.03.2017

VUOSIKOKOUS JA SILTARUMMUT

Töijensalon yksityistiellä odotellaan kelirikkoa ja kesän tuloa. Tiekunnan kokous pidetään 10. kesäkuuta 2017 alkaen klo 14.00. Kokouspaikan osoite on Suopellontie 623, 19700 Sysmä.Kokouksesta laitetaan kirjallinen kutsu. Hoitokunta pyytää, että osakkaat tarkistavat osoite ja omistajatietonsa.

Lunta on talvella satanut vähän joten aurauksissa on säästetty. Liukkauden takia tietä on lanattu piikkiterällä liukkauden torjumiseksi.

Hoitokunta on seurannut ja tutkinut siltarumpujen kuntoa pitkin vuotta. Selvitystyötä on tehty edellisestä kokouksesta alkaen. On päädytty siihen, että siltarummut täytyy uusia lähivuosina. Kahden siltarummun uusiminen voi maksaa 140000,00 euroa. ELY-keskukselta on saatu aukkolausunto. Vähäsalmen siltarummun aukko pitää olla halkaisijaltaan 2,50 m. Kivisalmen siltarummun aukon leveys pitää olla 4,60 m ja korkeus 2,98 m. Kummassakin alakorko sama mitä vanhoissa luvissa on ollut.

Valtion ja kunnan avustuksesta ei ole varmaa tietoa minkä suuruisia ne, tulevat olemaan. Yhteydenotossa ovat antaneet ymmärtää, että siltarumpujen paranmishankkeisiin on mahdollista saada avustusta. Ajankohta voisi olla avustuksen saamiseen vuosi 2018. Tietenkin tulevat tarkastamaan siltarummut, silloin ratkaisevat onko aiheellinen ja milloin.

Hoitokunta on laatinut suunnitelmat ja hakemuksen parantamishanketta varten molempiin siltarumpuihin.

Hoitokunta
Pentti Ripatti


Vuosikokous 11.6.2016

10.06.2016

Vähäsalmen ja Kivisalmen rumpusiltojen uusiminen on ollut suunnitteilla.
Vähäsalmi on halkaisijaltaan 2,5 metriä. Kivisalmi on ellipsin muotoinen korkeus 3,0 m ja leveys 4,3 metriä. Ei taida 100000,00 euroa riittää ko. rumpujen uusimiseen.Liikenne joudutaan katkaisemaan kummassakin vuorokaudeksi.Osakkaiden pitää ymmärtää, että liikenne on poikki. Kokouksessa tehdään päätöksiä valtionavustuksen hakemisesta ja myös on päätettävä uusitaanko rumpusillat.Samalla päätetään miten rahoitus hoidetaan.
Joulukuussa 2016 tutkitaan tarkemmin ko. rumpusiltojen kunto.

tiekunnan pj. Pentti Ripatti

Silta ja kelirikko

04.04.2016

Tiedote 4.4.2016

Hirvensalmen silta näyttää alta katsottuna luiskien (keilojen) osalta
hyvältä, syöpymiä ei ole. Syksyllä 2015 tehdyt korjaustoimet ovat tuottaneet tulosta.

Nyt eletään sitä aikaa keväästä, että kelirikko on päällä. Tiessä on kuoppia ja vesi pyrkii tielle. Tämän vuoksi autoilijoiden on syytä ajaa varovaisesti. Tietä lanataan, jotta se saadaan pysymään tasaisena.
Pölynsidonta (suolaus) tehdään touko- kesäkuun vaihteessa.

Tiekunnan kokous pidetään touko- kesäkuussa 2016. Tiekunnan osakkaille laitetaan kirjallinen kutsu 14 päivää ennen kokousta.

HUOM. Näillä sivuilla ei voi tehdä osoitteen muutosta. Muutokset pitää tehdä sähköpostitse tai kirjeellä.

Kevätterveisin!

Hoitokunta 

 

Etusivu | Ajankohtaista | Yhteys | Palvelut | PERUSPARANNUS 2017 | PERUSPARANNUS KIVISALMI TIEDOTE | Perusparannus Vähäsalmi 2017 | Silta | Siltarummut | Vuosikokous 1.6.2019 | Kuvia