Töijensalon YT T105 /Ripatti

Hoidetulla tiellä on mukava ajella!

Siltarumpujen parannushanke - Kivisalmi ja Vähäsalmi

ELY-Keskus katsoo Kivisalmen osalta, että rumpu tulee asentaa samaan tasoon nykyisen siltarummun kanssa. Toimenpide ei edellytä vesilain mukaisen luvan hakemista. Vähäsalmen osalta, ELY-Keskus on todennut, että siltarummun uusiminen voisaan tehdä lausuntopyynnön mukaisesti. Vähäsalmen osalta rumpu uusitaan nykyisen kokoisena ja samaan tasoon nykyisen siltarummun kanssa.

Mira Linna ELY-Keskuksesta ja siltainsinööri Timo Turunen TH Oy:stä kävivät tekemässä hanketta koskevan alkutarkastuksen paikanpäällä 13.4.2017. ALkutarkastajat totesivat paikanpäällä, että siltarummut on aiheellista uusia.

 

 

Ajankohtaista

2020-12-30 Tieosakkaan velvollisuudet
TIEOSAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Tieosakkaalla on oikeus • osallistua tiekunnan kokouksiin joko Lue lisää...
- - - - -
2020-12-14 Tiedote
AJANKOHTAISTA! Talvikunnossapitoa jatkaa sama urakoitsija, joka on aikaisemminkin tehnyt auraukset ja Lue lisää...
- - - - -
2020-09-04 yksikkölaskelman perusteita
TIEYKSIKKÖLASKELMAN PERUSTEITA YKSITYISTIELAISTA LOMA-ASUNNOT 1. Yksi ruokakunta. 2. 200 tonnia, käydään harvemmin (1-3 viikon ajan), Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Etusivu | Ajankohtaista | Yhteys | Palvelut | PERUSPARANNUS 2017 | PERUSPARANNUS KIVISALMI TIEDOTE | Perusparannus Vähäsalmi 2017 | Silta | Siltarummut | Vuosikokous 1.6.2019 | Kuvia